петък, 15 февруари 2013 г.

De nihilo nihil et in nihilum nil posse reverti - От нищо нищо не възниква и нищо не може да се върне в нищото(граждански коментар)

Повече от прекрасно, вярно и точно е казаното от г-н АНГЕЛ МАРКОВ в публикувания му коментар на http://bg.time.mk/read/3649ebcf90/32d028dc88/index.html по повод статията  „Шефката на ДКЕВР: Няма да подам оставка, не съм контрабандист” в Блиц на 15.02.2013 г.,10 часа.

Описаното визира това, което дълго време бе скрито от очите и ушите на гражданина, т.е. още от 2000 година, въпреки принципите на материалния закон и разпоредбите на ЕК във връзка с развитието на енергетиката в еврозоната, към която се числи и България. Грубото незпазване на правилата в правото при списване на законите ни, безпардонното пренебрегване на европейски директиви естествено от управляващите, които впоследствие учудено се питат, дигат рамене и ни обясняват нелепици по случващотото се включително и на днешни протести е драстичен акт на неуважение към суверена.
Да, хората са много недоволни от подобни нечестиви и некомпетентни управленци, и не сме само ние българите, а и такава е позицията на всички народи по света – примери колкото щеш! Вече все по-често се установява, че българските монополи във вида в който са, не вършат работа на натикания ни с измама в ръцете капитализъм. На всичко отгоре се оказа, че те са и особено вредни дори за самия Европейски съюз, който все по-често ни „съветва” в тази насока, чийто член сме и ние. Множеството жалби и дела от България в Страсбург убедително доказват подобно твърдение – хората там са се хванали за главите от решаване на казуси с таз Топлофикация в страната ни, заради неправомерностите в електро и водоразпределителните ни дружества, и заради неправомерно вменяваната виновност на нас гражданите, които видите ли се оказва, че сме били „некоректни платци”. Заради изброеното се формира из ЕС и впечатлението, че Съдебната ни система е все нереформирана във времето, слаба и лоша, че й трябва преправка, и същевременно издевателствата над българските граждани от монополите застрашително нарастват, вследствие неправомерните им действия. Някой замислял ли се е колко нагли и опашати монополни лъжи са това под закрилата на правителствата ни, колко умишлено се случва принуждаване и омаскаряване на българския съд по такъв повод? Днес такава е истината и картинката в държавата ни за съжеление, и хората са прави да протестират!
Като прочете долното, ще схванете българският съд като цяло с колко лоши и слаби закони трябва да работи непрекъснато, като същевременно съдиите са лишени и от исконното им право да решават съдебните дела по съвест, заради оказвания им прикрит политически контрол и натиск по всякакви казуси и най-вече по монополистични такива.

Български граждани, моля, четете и оформете исканията ни в долния контекст – той е конкретика по същество на прблема при ежедневните протести, тогава ще възтържествува и справедливост, и нормален живот за народа ни, и ефективност от настоящите всеобщи народни действия, и хич не се заблуждавайте с козметичните обещания давани ни сега некомпетентно и плахо! Суверена сме ние и нашата дума трябва да бъде уважена от избираните пак от нас управляващи.


 Компроматите са насочени срещу законността и гражданското общество! Никаква оставка! Напред срещу енергийната мафия!

Енергийната мафия е по-страшна и от октопод. Няма гражданин на Република България, за когото да не разполага с компромат и да го извади в подходящия момент, за да отклони вниманието от беззаконието и престъпнотно управление, което налага в енергетиката. В случая те се чустват сериозно застрашени от новия шеф, който има няма за два три дни ще установи, че в енергетиката липсват не само конкуренция, но и пазар и пазарни отношения, премахнати са всички технически правила и нармативи, а при парното с незаконните общи условия е установена брутална дискриминация и произвол над гражданите. Без всякакво съмнение ще установи, че и всички изменения и допълнения на Закона за енергетиката са правени единствено,
за да се приведе Закона за енергетиката в съответствие с незаконните Общи условия (ОУ), по съществени от които са:
1.      Незаконното прехвърляне на компетентност за създаване на Нормативен административен акт (Общи условия за продажба на топлинна енергия) първоначлно дадена на ДКЕВР, а с Д.В. бр. 108/2001 год. прехвърлена на некомпетентния орган Топлофикация;
2.      Премахване на преклузивния (прекратителен) срок – отпада в ал.2 на чл.154 от Закона за енергетиката (Д.В.бр.74 0т 2006 год.):
3.      Криминалното включване в определенията дадени за „пренос” и „система” в чл.125 от ЗЕ на незаконния термин „доставка”;
4.      Включването в параграф 1, т.16 от допълнителните разпоредби на ЗЕ на престъпния текст „Доставка” е продажбата и препродажбата на енергия и природен газ”, с който текст се ликвидират основни функции при енергийте каквито са: пренос, поддържане на баланса между производството и потреблението, оператвното управление, сделката продажба-покупка, продавача и купувача (Д.В.бр.54 от 17.07.2012 год.);
5.      Одобряването от ДКЕВР на „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди” в противоречие с Конституцията, Закона за енергетиката и основните принципи, от които регулатора(ДКЕВР) се ръководи при осъществяването на регулаторната си дейност – равнопоставеност между страните и баланс на интересите между енергийните дружества и потребителите.
Ето това са причините провокирали незабавното изваждане на компромат след компромат, вместо да се направи анализ на причините за незавидното положение в което се намираме, да се предприемат действия за отстраняването им.
Лично аз приканвам властта да амнистира всички виновници за описаните нарушения, единственото наказание да бъде обявяването им в един позорен списък, но да се прекрати това беззаконие, като се отнемат всички издадени лицензи „За пренос на топлинна енергия”, а „Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди” да се обявят за „НИЩОЖНИ” и се възстановят всички технически правила действали в енергетиката.

Да-а-а! Действително точно това трябва да направят днешните управляващи. Ако не го сторят заблудата енергетика ще продължава в изродения й вид, който не само познаваме, но и изживяваме и изпитваме на гърба си. Законността трябва да се възстанови сега и тук, а това ще се случи с президентски указ за пълна ревизия  и корекция на законите и подзаконовите нормативи в областа на енергетиката. Правителството ни трябва да подсигури краткосрочното им изработване при пълна прозрачност за гражданите, а не както досега зад гърба ни, с даван и реализиран необоснован приоритет на разните нечестивци да лобират и списват угодните им измишльотини в българските закони въобще, пренебрегвайки дори смисъла на основния ни закон. Защото понятие виртуални ОУ няма и не съществува никъде по света като законна форма между продавач-купувач, при това публикувани отвреме-навреме в бг.пресата, което действие се извършва определено и единствено с информационна цел, а не юридическа, поради което и няма как да се поражда реална правна договореност между евентуален потребител и енергийно, топлопреносно или водно дружество, камо ли такова публикуване да се зачита като правно значим и юридически издържан акт и документ със законна стойност за пред съд. Договор, за какъвто се претендира чрез тях не може и да се мисли че е наличен, още повече след неизвестно и недоказано (само предполагаемо от съответното дружество) изчитане на вестник, защото договор единствено съществува ако е сключен по ЗЗД – а този закон е постановил и формата и начина по договаряне и подписване на договор, нещо което драстично отсъства в документацията на монополистите. При тях е налично само едно неправомерно набеждаване на гражданина с цел незконното му ограбване. Следователно претендиране пред съд по този повод е недопустимо и незаконно да се формира (не такава обаче е истината) – и се брой като монополна необоснована клевета.
Та, днешният ни съд буквално е затормозен да работи с такава правна недомислица и небивалица, да оневинява чрез нея монополиста и да обявява и постановява несъществуваща виновност за стотиците хиляди субекти – жертви на лакомията му (съдилищата ни са затрупани с дела на Топлофикация например, които с години няма чисто физически от работещите там как да бъдат разгледани). И не само това – преправяният калпаво многократно Закон за енергетиката в днешния му вид се явява нещо като отрицание на отрицанието по смисъла на предназначението му, правната му издържаност и прилагането му. Затова трябва да последват отнемания на лицензии и най-важното правомерно и законно списване на съответния закон и поднормативните му документи, ако дай боже това се случи.
Тогава може да говорим и за поета управленска отговорност, и за показана управленска прозрачност както пред българския гражданин, така и пред света, и за доказана загриженост за битуването на всеки един от нас.
Тогава няма да има въпроси без отговори като например: (цитати от публикации в медиите и пресата по време на протестите) - "Нека да попитаме господина от "Топлофикация", той като ходи в магазина за хранителни стоки, на него как му продават хляб - по количество, каквото си е купил от миналата седмица, или той има право да си избере и да плати точното количество, което купува в момента", коментира Дончо Дудев - организатор на протеста.”, или "Ние нямаме договори, т.е. в правния мир ние нямаме взаимоотношения, тъй като нямаме личен договор с "Топлофикация", обяснява Митко Грозев - абонат, осъдил "Топлофикация", или "Това е отпадната енергия от производството на ток. Никъде в техните калкулации, обаче, аз не съм видял каква електрическа енергия произвеждат те", отбелязва инженер Людмил Кирилов пред БНТ на протеста в София... и  Цветанов: Със заявяване на нулево потребление през миналия отоплителен сезон близо 15 000 семейства са били „кредитирани“ от своите съседи.”,   и на още колко много подобни констатации се наслушахме и нагледахме последните седмици – дето викат хората „ум да ти зайде”!

Нели Кирилова

Няма коментари: