сряда, 24 март 2010 г.

ДАЛИ ДА НЕ РЕЦИКЛИРАМЕ ЦЯЛАТА НИ ПАРТИЙНА УПРАВЛЯВАЛА НИ СГАН? ТОГАВА ДЯНКОВ ДОВОЛНО ЩЕ НАПЪЛНИ ХАЗНАТА НИ!


ПО АГЕНЦИЯ КРОСС

Гиньо Ганев отново сезира Конституционния съд за текстове от ГПК

София /КРОСС/ Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев внесе в Конституционния съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 519, ал.1 и 2 и чл. 520 от Гражданския процесуален кодекс, които нарушават правата на гражданите, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Оспорените текстове забраняват да се изпълняват принуделно парични вземания против държавни учреждения и общини, когато граждани и фирми са осъдили тези публични институции. Те предвиждат също, че не се допуска принудително изпълнение върху средствата по банковите сметки на бюджетно субсидирани заведения, постъпили като субсидия от републиканския бюджет.
В искането на омбудсмана се посочва, че оспорените разпоредби от ГПК нарушават чл. 17 от Конституцията, който разграничава два вида собственост – публична и частна. Държавните учреждения и общините могат да бъдат носители както на публична, така и на частна собственост. По отношение на частната общинска и частната държавна собственост, обемът на техните права и задължения, като титуляри на собствеността не може да бъде по-различен от обема права и задължения, които имат всички частноправни субекти – граждани и юридически лица, по отношение притежаваното от тях имущество. Текстът на чл. 519 от ГПК въвежда неравнопоставеност между държавната и общинската частна собственост, от една страна, и частната собственост на гражданите и юридическите лица, от друга страна. В този смисъл той противоречи и на чл. 19, ал. 2 от Конституцията. Според Гиньо Ганев стопанската инициатива на всяка фирма или отделен гражданин е застрашена от невъзможността те да насочат принудително изпълнение срещу свой неизправен съконтрагент, ако той е държавно учреждение или община. Неравнопоставеното третиране по чл. 519 и чл. 520 от ГПК представлява откровено толериране на общинската и държавната частна собственост, поставя ги в положение на привилегировани стопански субекти и в резултат на това злепоставя частната стопанска инициатива, подчертава в искането до КС омбудсманът.
Друго противоречие с Конституцията, според Гиньо Ганев, е предоставянето на привилегията държавните учреждения и общините сами да преценят кога и как да заплатят свои задължения. Това нарушава конституционният чл. 57, ал. 2, защото позволява да се накърнява правото на собственост на тези, които търсят изпълнение на постановените в тяхна полза съдебни решения.
Освен това, омбудсманът подчертава, че тези разпоредби от ГПК не съответстват на основните международни актове по правата на човека, които трябва да се прилагат с приоритет, когато вътрешното законодателство им противоречи - Хартата за основните права на Европейския съюз, като неотменна част от Договора от Лисабон и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Брюксел прати ново предупреждение заради незаконни заменки
София /КРОСС/ В Министерство на земеделието и храните е получено нови писмо от дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия, в което се посочва, че България може да бъде санкционирана за заменки на земеделски земи, съобщи министърът на земеделието Мирослав Найденов.
Преди два месеца ЕК предупреди, че страната ни подлежи на санкции за заменки на гори.
Днес правителството е изпратило до Брюксел официалната си позиция, че заменките са престъпление, за което има заведени дела, а не са нерегламентирана държавна помощ, съобщи БНР. В новото писмо като такава се третират замените на около 3600 хектара земеделски земи по Черноморието. Преписката е заведена по жалби на неправителствени организации през февруари тази година. Замените са извършени в периода 2001-2009 г.
Евентуални санкции обаче могат да бъдат наложени за периода от 2007 г., когато България стана член на ЕС, поясни министър Найденов.
Тепърва ще се изяснява колко земи са заменени от 2007 г. досега, каква част от тях са с променено предназначение и застроени и каква глоба може да бъде определена за страната ни.
Мирослав Найденов се е възползвал от процедурната възможност и е върнал писмото с желание да го получи на български език. Това дава известна отсрочка, в която правителството би могло да подготви реакцията си.

Синдикатите не приемат увеличаване на ДДС и цените на парното и тока
София /КРОСС/ Президентът на КНСБ Желязко Христов допусна, че може да се стигне до увеличение на ДДС с 2%, но КНСБ категорично няма да приеме тази мярка. Правителството ще си поеме цялата политическа отговорност за това, коментира Желязко Христов след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Синдикатът няма да отстъпи от позицията си да не се намаляват доходите на държавните и общински служители в случай, че поемат сами плащането на осигуровките си, предаде репортер на Информационна агенция КРОСС.
КНСБ не е съгласно и с вдигането на осигурителните вноски без компенсации. Те не приемат идеята работодателите да плащат първите три дни за обезщетенията при болнични, които в момента се поемат от държавата. Ръководството на синдиката увери, че има принципно съгласие за изготвяне на анекс, който предвижда фирмите, които си получат дължимите суми от държавата, да изплатят възнагражденията на служителите си, ако не са го направили. И двата синдиката - КНСБ и КТ „Подкрепа", не са съгласни с евентуално увеличение на цените на тока и парното. Те предлагат Българският енергиен холдинг да потърси резерви и възможности, така че „Булгаргаз" да продължи работа, без цената на синьото гориво да се увеличава.

КНСБ предлага по-различен вариант на т. нар. икономическа ваканция, която фигурира като мярка в пакета от антикризисни мерки на правителството. Синдикатът предлага гъвкав работен режим до 6 месеца, който да гарантира осигурителните права на работника. Едва след това КНСБ предлага да се премине към 3-месечен неплатен отпуск, по време на който служителят ще получава 90% от гарантирания минимален доход, или 60 лева, на месец. Следващата стъпка, според синдиката, е работникът да отиде на трудовата борса при условие, че получи пълното възнаграждение за безработица.
Припомняме, че списъкът от мерки на финансовото министерство предвижда само 3-месечен неплатен отпуск.
На заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество е обсъдена темата за концесиите. Социалните партньори са се обединили около идеята за създаване на единен орган за концесиите на подземни богатства, което, според тях, ще гарантира 15 млн. лева допълнителни приходи.
Обсъден е вариант да стартират концесии на магистрали, по конкретно „Хемус” и „Рила”.
Българската стопанска камара е предложила 7 области, които могат да бъдат предоставени като дейност и услуги на частния бизнес. По-конкретно е обсъдена идеята регистрацията на моторните превозни средства в КАТ да се извършва от бизнеса. Това съобщи вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров.
Националния съвет за тристранно сътрудничество ще продължи работата си в петък, събота и неделя.
На заседанието в петък ще присъстват директорът на НАП Красимир Стефанов и земеделският министър Мирослав Найденов. Синдикатите настояват хората без работа да имат възможност да плащат здравните си осигуровки, чрез вноска на доходите от собствения си капитал. Те настояват земеделската земя да бъде по-добре управлявана.

Камен Колев: БСК е против увеличаването на ДДС
София /КРОСС/ Предполагам, че до края на седмицата ще излезем с пакета от антикризисни мерки. Това прогнозира Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара, която участва в обсъжданията на мерките за справяне с кризата в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде репортер на Информационна агенция КРОСС. БСК е против увеличаването на ДДС с 2%. Според Колев трябва да се търсят други мерки, за да се избегне това.
От камарата са предложили идеята някои държавни услуги да бъдат прехвърлени към частния сектор, като например регистрирането на МПС, връчването на призовки по съдебни дела и разработването и поддържането на електронни регистри.
Според Колев така ще бъдат спестени държавни средства, ще се повиши качеството на услугите и ще се намали степента на корупция.
Зам.-председателят на БСК каза още, че камарата е против приватизацията на НДК. Според Колев, това би било трудно и нередно, тъй като в двореца има уникални произведения на изкуството, които не биха имали цена при продажба на-блок.

Налага се позицията за запазване на плоския данък
Министрите днес обсъдиха пакета от антикризисни мерки. До момента няма консенсус и твърдо решение по нито една от предложените идеи. Все пак се налага позицията, че плоския данък трябва да бъде запазен, предаде репортер на Информационна агенция КРОСС. Широко е обсъден и въпроса за увеличение на ДДС като възможност за бързи приходи в хазната. Земеделският министър Мирослав Найденов заяви, че са разнопосочни мненията за въвеждане на данък „Лукс" и ефектът от въвеждането на този налог.

Велчев: Съдебната система е абонирана за критики
София /КРОСС/ Докладът на ЕК е обективен, достатъчно критичен и достатъчно, за съжаление, познат в критиките си. Това заяви главният прокурор Борис Велчев преди заседанието на Висшия съдебен съвет.
"Основните новини са, че има значително подобрение на работата с еврофондовете", каза главният прокурор. Велчев припомни, че е имало предварителен вариант на доклада, в който се казва, че само три обвинителни акта са внесени са шест месеца, а всъщност са 108. Окончателният текст на доклада отразява вярната цифра, посочи Велчев.
Коментира се в положителна светлина дейността на съвместните екипи с МВР и ДАНС, каза Велчев. "Голямата критика е заради това, че прокуратурата не е успяла да се справи със скандала „Красьо". Но всъщност не сме се отказали", категоричен беше Велчев. Той допълни, че тази критика не го е изненадала, а е била логична и очаквана.
Съдебната система е абонирана за критики. Докато в съдебната система не настъпи много сериозна промяна, онова, което вече 20 години наричаме реформа и аз не знам в какво се е изразило до този момент, критиките на ЕК ще бъдат всяка година едни и същи, смята Велчев.
Да се самореформираме можем само в определена степен. В онази част, в която реформата трябва да се извърши с промяна в законите и Конституцията - това е работа на Народното събрание. Очевидно е, че без диалог между съдебната власт и Народното събрание такава реформа не може да се случи, категоричен беше Велчев. Съдебната система очевидно е нереформирана и докато е такава, очевидно ще буди критични бележки, посочи още главният прокурор.

Сам Гомта нито потвърди, нито отрече натиск от похитителите на "Ейшън Глори"
София /КРОСС/ Продължават преговорите за освобождаването на двата кораба „Ейшън Глори” и „Сейнт Джеймс Парк”, отвлечени от пирати край бреговете на Сомалия. Това заяви за Информационна агенция КРОСС Сам Гомта, говорител на фирмата корабособственик „Зодиак”, базирана в Лондон. „Не мога да коментирам подробности около ситуацията в момента, но нашите усилия са фокусирани над това да освободим екипажите колкото е възможно по-скоро”, посочи той.
Гомта отказа да даде повече информация за състоянието на моряците.
Той не коментира и информацията, съобщена по-рано от БНР, че похитителите на отвлечения в Сомалия кораб "Ейшън Глори" се опитват да оказват натиск при преговорите за откуп, чрез спекулации в чуждестранни медии.
„С оглед безопасността на моряците не мога да коментирам тези информации”, каза Сам Гомта.
В украински издания се появиха информации, че пиратите държат екипажа под постоянен стрес.
Според твърдения от анонимни източници в украински вестници, капитанът на „Ейшън Глори” Велико Великов бил отведен извън кораба на 6 март и от тогава никой не го бил виждал.
Танкерът "Сейнт Джеймс Парк" беше пленен на 29 декември от сомалийските пирати. Петима от 26-членния екипаж са българи. На борда на автомобиловоза "Ейшън Глори", похитен на 1 януари вечерта има осем българи.

Мръсната тайна на чистите соларни технологии
София /КРОСС/ „Зелените“ слънчеви термо-панели и фотоволтаици може би имат и своята мръсна страна, пише GreenTech. Какво става с милионите соларни панели от многобройните ферми и покривни инсталации, след като изтече срокът им на годност – 20-25 години?
Коалицията за борба с токсините в силиконовата долина SVTC призова соларната индустрия да предприеме мерки за бързо въвеждане на схеми за правилното събиране, третиране и рециклиране на соларните панели. Шейла Дейвис, изпълнителен директор на неправителствената организация, казва, че соларните компании трябва да започнат да инвестират в схеми за рециклиране час по-скоро, вместо да чакат продуктите им да затрупат сметищата, преди да предприемат нещо.
„Сега е идеалното време да се направи това, като се има предвид колко бързо се развива соларната индустрия,“ казва Дейвис. Според нея, би било „екологично предимство“ панелите, които една фирма произвежда, да се рециклират и да използват възобновяеми материали.
Соларната енергия е ключова за справяне с глобалната климатична криза. Индустрията обаче все още има да решава някои важни въпроси и един от тях е именно рециклирането. Такава стъпка е потребна, за да може този бизнес да нарече себе си „чист“ и това да е вярно в пълния смисъл на думата.
Това, което от неправителствената асоциация предлагат, е да се създаде култура на рециклиране в бранша. За целта е необходимо да се въведат програми, чрез които всеки доставчик и производител на соларни панели да изкупува обратно остарелите системи. Фирмите могат да правят това самостоятелно или пък колективно, като се сдружават в обединения.
За да се случи всичко описано, SVTC призовава правителствата да въведат законови задължения за производителите на соларни тенхологии. Големите институционални потребители, местните власти, училищата също биха могли да съдействат за налагане на програми за обратно изкупуване и рециклиране на соларните панели.

Обама и Нетаняху не успяха да изгладят различията
Вашингтон, САЩ /КРОСС/ Различията между Израел и САЩ по отношение на преговорите за мир в Близкия изток остават, след посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон, където той се срещна с президента Барак Обама, предаде Би Би Си, позовавайки се на съобщение от Белия дом.
По време на извънпротоколен „честен” разговор, президентът Обама настоя израелският министър-председател да направи стъпки за изграждане на увереност в мирния процес, заяви говорителят Робърт Гибс. По думите му, САЩ търсят „изясняване” на най-новите израелски планове за изграждане на домове в окупираните територии на Източен Йерусалим.
Израелският премиер забави заминаването си от Вашингтон в сряда, за да се срещне с близкоизточния мирен пратеник на САЩ, Джордж Мичъл.
Противоречията между Вашингтон и Тел Авив започнаха преди две седмици, когато по време на посещението на американския вицепрезидент Джо Байдън, Израел обяви планове за изграждане на 1600 жилища в част от Източен Йерусалим, което САЩ определиха като обида.
Във вторник, минути преди посещението на Нетаняху в Белия дом, стана ясно, че общинските власти в Йерусалим са одобрили изграждането на 20 нови апартамента.
Робърт Гибс заяви пред репортери в сряда, все още има области на "несъгласие" между двете страни, въпреки двете срещи във Вашингтон, едната от които бе непредвидена.
Двете страни определиха срещата като ползотворна и в „добра атмосфера”, но световните медии отбелязват, че Нетаняху не е получил посрещането, което обичайно се организира за съюзниците на САЩ. Не е дадена пресконференция, а от Белия дом дори не са разпространили снимки от срещата.
Палестинците искат Източен Ерусалим за своя бъдеща столица, но Израел настоява, че градът не може да бъде поделян.
Почни половин милион евреи живеят в повече от 100 селища, построени след израелската окупация на Западния бряг и Източен Ерусалим през 1967 г. Според международното право те са незаконни, въпреки че Израел отрича това.


ПО ЕКИПНЮЗ.КОМ

Цените на тока и парното ще бъдат повишени, но минимално

ДКЕВР ще направи всичко възможно увеличението на цените на природния газ да е минимално, каза пред журналисти председателят на комисията Ангел Семерджиев. Той участва в заседание на НСТС, на което се обсъжда възможността за замразяване на държавно регулираните цени като антикризисна мярка. По думите на Семерджиев увеличението може да бъде и по-малко от 15 процента, но само ако има съдействие от страна на принципала - "Булгаргаз" и Българския енергиен холдинг.
Семерджиев ще предложи на „Булгаргаз”, които настояват за увеличение на цената на синьото гориво, да потърсят допълнителни резерви.
Ще се търси вариант, при който увеличението на цената на газа да е поносимо, така че поскъпването на парното да бъде минимално или никакво. В тази насока енергийният регулатор ще работи и по отношение на цената на тока.
Втори ден Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда пакета от антикризисни мерки.

Аптеки заплашват да спрат да работят с НЗОК
Българският фармацевтичен съюз се оплака, че НЗОК бави плащанията на аптеките. От момента на закупуване на лекарствените продукти до заплащането им изминават около 60 дни, при условие, че се спазва срока. Фармацевтите заплащиха,че няма да работят с касата , ако скоро не им се издължи и че забавянето на плащанията подлага на сериозен риск възможността за достъп на пациентите с хронични заболявания до лекарства. Недоволството на бранша е продиктувана от факта , че голяма част от аптеките поддържат в наличност медикаментите, отпускани по договор с НЗОК, чрез стокови кредити.
Ако те не обслужват кредитите си навреме, плащат лихви и търговците на едро им спират доставките. Аптеките са длъжни и да поддържат постоянна наличност от лекарствени продукти. Освен това все повече аптеки отказвали да сключват договори с НЗОК, а голяма част ще прекратят договорите си.
От съюза прогнозираха, че това неминуемо ще създаде напрежение в отношенията между пациенти и магистър-фармацевти и ще рефлектира върху най-уязвимите социални групи, тъй като те не са в състояние да си купят лекарствата на свободна продажба. Освен това в по-големите населени места на пациентите ще им се наложи да обикалят в търсене на аптека, която ще е в състояние да им отпусне полагащите им се медикаменти.

Разкриха агенти на ДС в Агенцията за икономически анализ
Четирима души на ръководни постове в Агенцията за икономически анализи и прогнози са били агенти на Държавна сигурност, съобщиха от Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС. Проверени са 35 лица, 9 от които не подлежат на проверка. Агенцията е административна структура, подчинена на министъра на финансите.
Дейността на агенцията е да изготвя макроикономически изследвания, анализи, прогнози и симулации на алтернативни икономически политики. Васил Недялков Сивов е бил агент в 3-то управление - контраразузнаване, под псевдонима Пенев от 1965 г. Комисията разполага и с документи, които удостоверяват принадлежността на Сивов към структурите на ДС и след 1989 г. Сивов е бил началник на отдел в агенцията през 1995 г. От 1984 г. Васил Стоянов Христов, който е ръководител на отдел от 1993 г., е бил съдържател на явочна квартира под псевдонима Кестен. Венцислав Николов Войков е бил вербуван като секретен сътрудник през 1987 г. и се е подвизавал под псевдонима Димов. Той е бил началник на отдел в агенцията от 1993 г. до 2004 г. От 1978 г. до 1984 г. Иван Величков Вълков е бил агент Борислав в Държавна сигурност, а през 1991 г. е бил директор на управление.

Веселин Пасев: Данък лукс е добра идея и ще има ефект
Държавата трябва да свие административните разходи, обаче не е правилна политиката на ограничаване на инвестициите, казва Веселин Пасев, доктор на икономическите науки. Според него т.нар. данък лукс е добра идея и той ще даде финансов резултат. Икономистът призовава още за създаване на клирингова агенция, която да помогне за изчистване на междуфирмената задлъжнялост.
ИНТЕРВЮ НА ДИМИТРИНА ПАНДУРОВА

- Здравейте и добре дошли!
- Здравейте!
- Да започнем с най-коментираната мярка – това е данък „лукс”, който, както уточни вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков, ще бъде по-скоро местен данък. Но аз се питах, не се ли явява той една лява мярка, да го наречем или мярка, присъща за ляво правителство, така, както в Гърция се въвежда. Знаем, че там управляват социалистите или мярката наистина е антикризисна?
- Това е една добра антикризисна мярка. Аз мисля, че е даже твърде закъсняла. Защото в повечето европейски страни тя вече се прилага, но не под форма на точно такъв технически похват, като отделен данък, а като по-широко прилагане на акцизи за луксозното потребление. Например, яхтите, скутерите, джетовете, съоръженията за голф услуги и т.н. Много такива неща са обложени в еверопейските страни, както и хазартът, с едни много по-високи данъци, включително и акцизи, докато при нас акцизни стоки знаем, че са само горивата, алкохолът… Много е стеснен кръгът. На практика този данък съществува и в най-развитите европейски страни и това е една много правилна мярка.
- Защо обаче не се одобрява от бизнеса? Те казват, че в Лондон, където имало също такава мярка, повече от половината от богатите са си тръгнали. Това е единият коментар. Бившият министър Стоян Александров казва така: ”В повечето държави, включително и развитите, има данък върху луксозното потребление.” Но как у нас ще се приложи и какъв ефект би имало?
- При всички положения трябва да се приложи този данък. Друг е въпросът, че винаги за всяко нещо се намират аргументи „за” и „против”. Но факт е, че тежестта на кризата не може да се носи от средните и бедните слоеве на населението.
- Още един аргумент на бизнесмените. Едрите „риби”, притежатели на яхти и луксозни коли, ще ги прехвърлят на свои фирми и така пак ще избегнат облагането.
- Вижте, тук е въпрос на това как държавата ще изготви текстовете и доколко професионални ще бъдат те. Този проблем го има във всички страни. Навсякъде се опитват да укриват данъци, но ако това бъде позволено. Ако законът е направен така, както трябва, и се ползва експертен опит на ЕС за направенето му, мисля, че няма да се допусне това.
- Т.е. би имало ефект от един такъв данък, да го наречем?
- При всички положения ще има ефект. У нас прави впечатление на всички чужденци политици, които идват тук, че нашите улици са пълни с едни супер луксозни автомобили и в крайна сметка този, който е готов да плати 100 хиляди евро за този автомобил, естествено ще може да плати и 105 хиляди.
- Защо не. И това да не бъде еднократно, си мисля аз. Защото ако бъде еднократно, няма да има ефект.
- Да, така е. По-добре ще бъде да се пипне чрез самото потребление – да се обложи с един наистина европейски закон за акцизите на това луксозно потребление.
- И един друг момент има. Преди половин година някъде се обяви как бентлита и не знам какви още скъпи коли се записват като баничарки, само да не се плащат данъци… това автоматично ще пресече ето тези неща.
- Много е порочна практиката в нашата страна, в сравнение с практиката на Европа, така че каквито и аргументи да извадят срещу тази мярка, аз мисля, че тя е просто разумна и съответства на условията в страната. Трябва да се сложи някакъв ред.
- Хората, които не възприемат и не одобряват тази идея, питат колко толкова богаташи има у нас, че да има ефект от този закон? Аз като се замисля колко депутати, бивши министри карат коли за по 200-300 хиляди лева, мисля си, че те са потенциални платци на този данък.
- В България има немалко хора, които карат бентлита. Съвсем наскоро един човек, който има наблюдение върху бизнеса - г-н Хампарцумян, който е шеф на една от най-големите банки в страната и познава бизнесмените и техните авоари, той се изказа, че бентлитата не са малко в страната. Наистина не е нормално при положение, че на изложение се продават 10 бентлита и 2 или 3 от тях да са закупени от българи, при положение, че има 27 страни в Евросъюза. Така че мисля, че данъкът е напълно разумен.
- Наскоро бях в Германия, където не видях “Бентли”….
- Особено на немските бизнесмени им прави впечатление автомобилният парк в България…
- Между другото, днес питаме нашите зрители да се въведе ли данък „лукс”. 81% от тях отговарят положително. Това е една много сериозна подкрепа. Да, този въпрос го изяснихме. Но защо трябва да се облагат с данък пенсиите на работещите пенсионери? Аз това не го разбирам.
- Да, тук проблемът е много тежък. Главно заради това, че България е една от 10-те страни в света с най-голямо застаряване на населението, а младите хора ги изпускаме навън. При това положение работещите все по-трудно издържат социалната система и все по-трудно покриват пенсионерите. Което и да е правителството, то е изправено пред един много труден проблем. Виждаме, че се налучкват различни мерки и се дискутират непрекъснато по простата причина, че фондовете не достигат за пенсионерите и в следващите години ще бъдем изправени пред този проблем. Или трябва да увеличаваме възрастта за пенсиониране, или трябва да насърчаваме младите да работят повече, а по-малко пенсионерите. Много е комплициран въпросът. Аз трудно бих могъл да взема становище. Всеки, на когото му се е наложило да плати на 2.5 млн. пенсионери, би му било трудно и би си променил мнението. Аз лично също не бих одобрил такава мярка, но си давам сметка, че ако зависи от мен, бих направил същото, защото нямам други възможности.
- Като казвате това, се сещам да ви попитам за мерките на правителството и на синдикатите, които бяха лансирани в неделя, как ви се струват? Очаква ли се те да ни извадят най-вече от кризата?
- По принцип положителни за България са две неща. Първо, че се дискутира на широка основа всичко онова, което става, а не както беше при предишното правителство. И второто е това, че правителството се вслушва в общественото мнение. Не само има дискусия, но и се работи гъвкаво и много бързо. Нещата се променят спрямо условията. Така се работи в криза. Но мисля, че нещата се концентрират прекалено много в бюджета. Но той е само една част от икономиката, която разпределя 40 на 100 от БВП. Въпросът е как да се увеличи БВП или, както Дянков каза, пицата. Факторите, от които зависи икономическият растеж, са потреблението, ръстът на инвестициите, увеличаване цените на активите и нетният износ. Нито един от тези фактори не работи в полза на нас. Това означава правителството да работи в тази насока. Трябва да се влага в инфраструктурата ни, която е допотопна и което ще отвори работа за фирмите ни. Винаги в миналите години при кризи инфраструктурата и инвестициите са извличали страните от криза. Оправдано е свиването на разходите в бюджетната сфера, но цялостно в икономиката свиването има пагубен ефект. Много е важно да имаме една банкова система, която максимално да подкрепя инвестициите. Защото никой не каза на хората истината защо Гърция, Исландия, Унгария и балтийските страни са най-зле и се огънаха първи в кризата. Защото имаха най-високите лихвени равнища по кредитите, както и България, даже някои от тях малко по-високи. В момента лихвите по ипотечните кредити във всички развити европейски страни са 3-5%, у нас са 12-18%, а общият годишен процент на разходите е над 20, толкова са и в Гърция. При нас има задлъжнялост между фирмите, защото няма ликвидност, отлагане на потребление и инвестиции, тези високи лихви се калкулират в цените, повишава се инфлацията, замразяват се доходите, а цените растат… Е, как няма да се говори за „гръцки модел”…
- Друго нещо сходно имаме ли с Гърция?
- Ние, всички балкански страни, имаме една обща черта, че обичаме да раздуваме администрацията, която е склонна към шуробаджанащина. Също така и в Гърция, и у нас тази администрация ползва в услуга служебни коли, телефони и т.н. В Гърция наскоро журналистите обявиха, че служебните коли на правителството им са 50 хил., което е повече от Англия, Франция, Италия и Германия взети заедно. Мисълта ми е, че има какво да се свива в администрацията, но съм удивен от призивите всичко да се свива.
- Още няколко мерки да обсъдим. Как ви звучи увеличаване на работната заплата от 1 юли и всъщност колко може да стигне тя така, че да не даде отново негативно явление.
- Тази мярка е противоречива и не е в контекст на останалите мерки. Не може да се говори за замразяване на заплати и цени и същевременно да се говори за увеличаване на заплати. Или се замразяват заплатите за определен период и цените… просто няма как едни заплати да се замразяват, а минималната да не се замразява…
- В този контекст да отпадне таванът за обезщетение при безработица, който сега е 240-260 лева… ако отпадне, максимумът може да е и 1200 лева!
- Има резон в това. Въпрос на сметки е. Съгласен съм с министър Дянков, който се изказа, че всяка мярка на пръв поглед може да е добра или лоша, но много важно е да се направят разчети.
- Да поговорим и за това, дали да има таван за държавните заплати. Премиерът се възмути, че има хора, които вземат много по-голяма заплата от премиерската.
- Разбира се, че трябва да има една регулация. В частния бизнес е различно. Но няма логика държавен работник да получава средства, надвишаващи в голям размер тези на премиера. Трябва да се наложи една скала… аз съм много изненадан от такива факти.
- Чувала съм за някои кантони в Швейцария, че има неписано правило - подчинените, независимо в коя институция, нямат право да демонстрират по-висок стандарт от своя ръководител…
- През 1994 г. бях част от държавната делегация с тогавашния вицепремиер Валентин Карабашев в Швейцария. Тогава ни возиха с две таксита и ни се извиниха от протокола и ни увериха, че това не е продиктувано от негативно отношение към страната ни, а просто федералното правителство разполага с две коли – едната е за премиера, а другата е служебна и всички делегации ги возят с таксита.
- И още един въпрос, който дойде от бизнеса. Да се подготви съвместно с БНБ пакет за улеснено кредитиране на бизнеса. Това ли е по-доброто решение или е натиск върху банките за сваляне на лихвите, защото това задушаване не може да продължава повече.
- БНБ трябва да е доста по-активна. И нещо друго, което бих искал да предложа на обсъждане. Сега е моментът да се създаде една клирингова държавна агенция, която да урегулира тези взаимни вземания между фирми и между фирми и държавата, които толкова тежат. А държавата ще получи и приходи, защото тя ще взема комисиони от това посредничество. Това е официална практика в Европейския съюз.
- Благодаря ви за този разговор.

Гръцко-германска мешавица (и де е България в нея)
В България се вълнуваме от това дали футболистът на ЦСКА Орлин Орлинов е пребил и изнасилил манекенката Катрин Вачева, законно ли е взел Ахмед Доган консултантски хонорар от 1,5 милиона лева, отскоро – какво става в поредния сезон на “Биг Брадър”. По-изкушените от политикономиката – хубаво ли е да се вдигне ДДС до 22 % или не.
ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ
В световен мащаб, след като поотшумяха двете тежки земетресения в Хаити и Чили, новина №1 от доста време насам е на метри от България – финансовият колапс на Гърция. Гръцката държава има 300 милиарда евро публичен дълг и дефицит в бюджета от порядъка на 30 милиарда – ако не е станал повече.
Гърците имат план как да излязат от дупката. Като всички гръцки планове, той е много хубав, изглежда прекрасно. На книга той предвижда орязване на 14-ата заплата на държавните служители с 90 % (за 13-ата и дума да не става), намаляване на бюджетните заплати между 5 и 15 на сто, икономии и прочие неща, дето ги пише в учебниците за справяне с кризи.
На практика гръцкият план не проявява никаква оригиналност и се свежда до едно-единствено, подразбиращо се решение: Германия трябва да плати, както винаги. От 1945 година насам германците все плащат и все са виновни, понеже… Не е ясно защо, обаче плащат.
Та на това разчитат и гърците.
Обаче сега този рефлекс не сработи. Не че Германия, както винаги, няма да плати, обаче този път германците проявиха характер. Канцлерът Ангела Меркел каза, че Гърция може и трябва да се оправи сама, а Германия ще даде политическа подкрепа за плановете на гръцкото правителство за излизане от финансовата дупка.
Това един истински грък трудно може да го понесе и вицепремиерът Теодорос Пангалос обвини германското правителство, че позволява на германските банки да спекулират с гръцките държавни облигации и че – това е цитат – “германският народ печели на гърба на гръцкия”.
Конкретната причина за гръцкия гняв е, че водещите германски банки - Deutsche Postbank, Eurohypo и Hypo Real Estate – обявиха, че нямат намерение да купуват още гръцки държавни облигации, които Гърция възнамерява да емитира до края на март. Трите финансови институции имат общо около 10 милиарда, инвестирани в гръцки облигации, и заявиха, че не възнамеряват да купуват още, понеже си имат.
Обаче за гърците това е спекула. Понеже сваля цената на облигациите, то е ясно.
Като стана дума за спекула, ние българите сме по-напред. Например през 2001 година Милен Велчев, предвкусвайки, че ще бъде финансов министър, започна да говори наляво и надясно, че България активно ще управлява външния си дълг. В резултат българските облигации поскъпнаха от 60 на 80 цента за долар, а първата работа на Велчев като финансов министър беше да изкупи около 80 милиона такива брейдита, жаргонно казано, в резултат на което някои хора направиха пачки.
Ама това е лирично отклонение.
В гръцкия случай няма никаква спекула, има просто отказ, и то подчертан, Германия да плаща за финансови и икономически безумия.
България не е Германия, макар че в началото на миналия век са ни наричали прусаците на Балканите. Обаче и ние имаме интереси в тази мешавица. Те до голяма степен съвпадат с германските, както впрочем е било почти винаги: не трябва да плащаме и ние за гръцката криза. А такава опасност има, понеже, макар и малки, сме комшии, и обект на гръцка капиталова и икономическа експанзия.
Като екшън план това има ясни измерения: плътно зад Германия в ЕС, строг контрол върху гръцките финансови институции в България и подкрепа за всяко европейско солидарно действие в подкрепа на комшиите.
За да не плащаме ние за чуждите грешки.

Съдът отказа да опрости на Вальо Топлото над 1,4 млн невнесени данъци
Софийският административен съд отказа да отмени ревизионен акт на Националната агенция за приходите , с който е установено, че бившият директор на "Топлофикация - София" Валентин Димитров дължи е 1 417 023 лв. данъци. Приходната администрация настоява той да плати 853 330 лв. данъци за периода от 2000 г. до 2005 г. и 563 693 лв. лихви върху тях. Решението за данъците може да се обжалва пред Върховния административен съд.
Посочените суми са доходи от лихви и дивиденти на Димитров в Австрия, които той не е декларирал. Съдът не приема тезата на жалбоподателя, че законът не изисква подаване на данъчна декларация при внасянето и тегленето на суми от банкови сметки. В. Димитров е осъществил покупки и продажби на ценни книжа в спестовна каса Куфщайн, Австрия. От заключението на вещите лица, се установява, че общият размер на получените от жалбоподателя суми за периода 17.10.2000 г. - 31.12.2005 г.по сметката му в спестовна каса – Кауфщайн възлиза на 1 457 442 евро (без дивиденти и приходи от продажба на ценни книжа). За да определят размера на дължимите суми, ревизиращите органи са приели, че той е следвало да декларира и получените оттам доходи от лихви и дивиденти. Освен това административният съд осъди Валентин Димитров да плати на ответника разноските по делото от 27 000 лв, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Той вече беше осъден на 5 години затвор за валутно престъпление, тъй като не е обявил пред БНБ сумите, които е изнесъл зад граница. Срещу него има и друга присъда от 14 години затвор и конфискация на цялото имущество за присвояване на 6 млн. лв. от “Топлофикация”. Води се и трето дело за пране на пари, което още не е приключило.

Сакскобургготски претендира за земи на стойност 1 159 640 лева
1 159 640 лева е стойността на поисканите от Симеон Сакскобургготски и сестра му земи в района на двореца „Кричим”, стана ясно на днешното заседание на Окръжния съд - Пловдив, по делото. В тази сума са включени ниви, горски фонд, инфраструктура, която е сбор от пътища, мостове, канали и застроени площи. Тъй като на исканите от Симеон Сакскобургготски и сестра му земи е направена нова оценка и стойността им е по-висока, в едноседмичен срок те трябва да платят държавна такса от 10 650 лева, за да може делото да продължи.
Тази такса трябва да бъде платена, за да може гледането на делото да продължи. Според адвокат Любомир Денев, който представлява държавата, е приключила техническата част на делото - определени са на карта териториите, за които претендират Симеон Сакскобургготски и сестра му. Той допълни, че част от претендираните от Сакскобургготски територии влизат в защитената територия на парк „Кричим”.
Защитата на Сакскобургготски, представлявана от адвокатите Христова и Томов, заяви, че има неточности при оценките, дадени от вещото лице, на имота, но няма да претендира за нова експертиза.

Откриха непознат вид хищен динозавър, погребан от пясъчна лавина
След като палеонтолозите случайно забелязаха при разкопки, че от пясъка се показва част от кост, в пустинята Гоби във вътрешността на Монголия бе открит запазен скелет на неизвестен на науката вид раптор, съобщава статия в "Нешънъл джиографик". Рапторът е месояден динозавър, движещ се на два крака, способен да бяга и напада бързо. Новото чудовище е наречено Linheraptor exquisitus и е живял през периода Креда.
Линерапторът е бил дълъг 2,5 метра, костите предполагат “елегантна” линия на бърз бегач при относително ниско тегло. Той вероятно се е хранел с дребни рогати динозаври, родственици на трицератопсите. Находката е изровена, след като на студентът от “George Washington University” Йохан Чойниър му направил впечатление подаващият се от пясъка нокът. Кост по кост палеонтолозите изровили добре запазен скелет на непознатия досега линераптор - един от най-добре запазени фосили, намирани досега. Според откривателите е голям късмет, че са го видели, защото при силно ерозивните условия в пустинята скелетът е щял скоро да се разруши.
Не е ясно как е загинал хищникът, но най-логичното предположение е, че се е задушил, попадайки в пясъчна лавина. И сега районът със силно нестабилни пясъчни дюни, като земетресение или буря са в състояние да предизвикат свлачища.
Учените са доволни от новата находка, защото тя дава още знания за еволюцията на рапторите от малки птицеподобни динозаври до едри и опасни хищници. Най-чудовищните от тях са отдавна познатият над 4-метров мегараптор, чийто бойни нокти са с големината на сърпове, и откритият през 2008 година в Аржентина над 6-метров аустрораптор, който, както и мегараптора, е ловувал много едри животни.
Линерапторът има характерните за групата мощни нападателни нокти, но в сравнение с най-известния си роднина - велосираптора - те са по-малки, а има уникални особености в черепната структура. Учените тепърва ще ги изследват. Засега бе подчертано, че новият динозавър не представлява някакво “липсващо звено” в еволюцията на рапторите, а прадставя най-ранните им форми.


ПО НЮЗ.БГ

ГЕРБ не може да събере подписите срещу Първанов?

Зацикля подписката за отстраняването на държавния глава.
Това научи news.bg от свои източници в парламента.
Все още не всички депутати от партиите, подкрепящи ГЕРБ, са сложили подписите си под мотивите за импийчмънт на президента. От Синята коалиция подписи са сложили лидерите Иван Костов и Мартин Димитров.
Техните съпартийци обаче все още се бавят. Инициаторите от ГЕРБ също не са изрядни.
От там обясниха, че все още се събират подписи. От независимите депутати се е подписал Яне Янев, но и неговите хора не бързат да 0последват примера му.
Несъгласие с част от мотивите има и сред редиците на "Атака".
Цялата тази ситуация изнервя най-върлите привърженици на идеята, защото така, както вървят нещата и вторият опит за отстраняване на Георги Първанов май ще се окаже „много шум за нищо".

БСП: Осветлете парите на Цветелина Бориславова
Да се обяви собствеността на Цветелина Бориславова в качеството й на човека, живеещ с премиера Бойко Борисов, настояват от БСП.
Тя притежава около един милиард лева, което я прави най-голямата антикризисна мярка в България, заяви в кулоарите на парламента Антон Кутев.
Той поясни, че в периода 2001-2005 г. Бориславова се е сдобила с 37% от „СИБАНК", които се равняват на 300 милиона лева.
Кутев изтъкна, че това означава, че когато Борисов е бил главен секретар на МВР, тя е печелила по 200 000 лв. дневно, включително в неработните дни. "Няма човек, участвал в управлението, който да може да се похвали с толкова богати роднини", коментира Кутев.
Той настоя още да бъдат обявени обществените поръчки, спечелени от Бориславова.
От БСП искат активите на всички големи държавни предприятия да бъдат преместени веднага от „СИБАНК"в Българската банка за развитие.
В „СИБАНК" продължават да стоят активите не само на големите държавни предприятия, но и на НАП, МВР, Митниците и други, изтъкна депутатът. Припомняме, в края на миналата година продажбата на винетки също бе дадена на СиБАНК.
Кутев бе категоричен, че като антикризисна мярка всички тези бюджети трябва да се премесят в Българска банка за развитие и да подпомагат бизнеса с нисколихвени кредити. Разликата в лихвите би била с пъти, посочи той.
Кутев каза още, че прозрачността на управлението е част от заявените ценности на ГЕРБ и изрази надежда Бойко Борисов да предостави информацията.
Депутатът от БСП направи и паралел със случая "Цанков камък".
По думите му няма нищо лошо той да бъде даден на прокурор и добави: "Дали Борисов ще даде на прокурор жена си - ще видим".
"Цветелина Борислава е доста по-мощен фактор от "Цанков камък", поне финансово, добави още Кутев.

НАП спря източването на 6 млн. лв. ДДС
Инспектори на НАП и на криминална полиция в София предотвратиха вчера източването на 6 млн. лв. ДДС.
От агенцията съобщиха, че този случай няма нищо общо с провежданата от МВР на територията на София и Петрич специализирана операция "Лапачите", насочена срещу източването на ДДС.
Става дума за позната схема, при която едно лице купува недвижим имот - бизнес сграда, фиктивно увеличава стойността му и го препродава. Купувачът, от своя страна, получава право на данъчен кредит върху нереално завишената стойност на имота, а продавачът с фактури от фирми - фантоми намалява дължимия ДДС за внасяне. Данъчните инспектори установили, че реалната цена на бизнес центъра е много над пазарните цени.
Това предизвикало проверка на доставките към единия от търговците, в следствие на която е установено, че са укрити множество фиктивни сделки, чиято цел е да се избегне плащането на ДДС.
Сградата, която е с площ от близо 12 000 квадратни метра се намира извън столицата, но ДДС е поискан в софийската НАП с цел да бъде затруднена физическа проверка на място.
В момента се извършват ревизии на всички фирми, участвали в схемата за източване на ДДС и на техните доставчици. От НАП съобщиха, че до края на седмицата сигнал за извършено данъчно престъпление ще бъде изпратен в прокуратурата.
От агенцията припомнят, че за укриване на данъци или незаконно ползване на данъчен кредит в особено големи размери се предвижда лишаване от свобода до 8г. и конфискация на цялото имущество и допълват, че средногодишно при подобни ревизии се откриват и предотвратяват опити за злоупотреби и източване на ДДС за близо 1.5 млрд. лв.
„Това е един от поредица подобни случаи, по които работим съвместно с МВР и прокуратурата. Не може да се очаква само с административни санкции да превъзпитаме данъчните престъпници, необходимо е и наказателно преследване", коментира изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

Столичани проверяват пълненето на дупките
С изненадващи проверки граждански организации ще контролират текущите ремонти на улиците в София.
Това споразумение постигнаха заместник-кметът по транспорта Любомир Христов и организаторите на протеста срещу дупките в столицата.
По този начин искането на протестиращите е изпълнено и протестите в столицата ще бъдат преустановени.
Все пак на 10 април гражданските организации ще организират бдение в памет на жертвите по пътищата.
Припомняме, протестът в София срещу недалновидната е неефективна политика на местните власти събра малко хора. Повече обаче се събраха в други градове на страната.

Благоеврград застрашен от взрив на газопроводната мрежа
Огромни нарушения са установени при проверка на новоизградената газопроводна мрежа в Благоевград, която трябва да захрани съвсем скоро града с газ.
Това обявиха на пресконференция областния управител на Благоевградска област Валери Смиленов, заместникът му Бисер Михайлов и общинския съветник от ГЕРБ Кирил Илиев.
По-рано днес е имало среща между областното и общинско ръководство с представители на ДНСК и РДНСК, РИОСВ, ЧЕЗ, подизпълнители, проектанта Караджов, председателя на Агенция за метрология и стандартизация Ангелов.
Срещата се наложи след като миналата седмица случаен инцидент с късо съединение на улица „Иван Михайлов" даде знак, че газопроводната мрежа не е направена както трябва. При проверката на инцидента бяха установени изключително груби нарушения при полагането на тръбите за доставка на газ до всеки един консуматор.
При проверката на няколко произволно избрани в града улици като "Скаптопара", "Илинден" и други е установено едно и също нарушение - неспазване на задължителните отстояния, като са били измерени отстояния между 5 и 9 см, както и непосредствено положени един до друг газопровод и ел.кабели.
При средно натоварване кабелите от електропреносната мрежа достигат работна температура между 50 и 70 градуса. При сегашния начин на полагане на тръбите, това означава, че тръбата може да се стопи, от което неминуемо ще последва експлозия.
Въпреки че няма издадени разрешителни, на места в града вече има пуснат газ до няколко домакинства.
Областният управител е наредил незабавно да бъде спряна газта до домакинствата.
По отношение на фирмите, проявили небрежност, ще бъде образувано административно-наказателно производство. Обектът има само акт 12, което означава, че не би трябвало по тръбите да има газ.
Според областния управител основната отговорност е на "Рила газ" и надзорниците, които са приели този обект, защото не е упражнен никакъв инвестиционен контрол.
По мнението на областното ръководство има огромна вероятно градът да бъде разкопан отново.

Бърза помощ закъснява при 94% от сигналите
Сметната палата извърши одит на дейността по спешна медицинска помощ в Министерството на здравеопазването за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г.
Одитирани са и 24 центъра за спешна медицинска помощ със 161 филиала.
Сметната палата е отправила към министъра на здравеопазването 21 препоръки за подобряването й.
Няма пълно съответствие между законовите, подзаконовите и другите актове за осъществяване на дейността по спешна медицинска помощ, е сред основните изводи на одита.
Друг извод от одита на Сметната палата е че е необходим регламент за времето на пристигане до пациента, съответстващ на европейските стандарти (между 8 и 10 минути). Сега при пристигане на екипа до пациента след 20-та минута повикването се счита за забавено.

За 2007 г. при изпълнени 756 483 повиквания от одитираните центрове 12 894 са забавени, като в 16 центъра не са отчетени забавени повиквания.

През 2008 г. броят на забавените повиквания е увеличен общо на 15 366, като в 17 центъра не са отчетени забавени повиквания.
Най-много забавени повиквания има в София.

През 2007 г. те са 12 015 или 11.29 на сто от броя на изпълнените повиквания и съставляват 92.17 на сто от всички забавени повиквания.

През 2008 г. забавените повиквания в София се увеличават с над 20 на сто в сравнение с предходната година и достигат 14 509, или 13.77 на сто от общия брой на изпълнените повиквания, което е 94.42 на сто от общо забавените повиквания в одитираните центрове за спешна медицинска помощ.

След София с най-много забавени повиквания е центърът в Плевен - 580 броя за 2007 г. и 613 през 2008 г.
Министерството на здравеопазването не е приело и предоставило на центровете за спешна медицинска помощ стандарти, които да съдържат конкретни минимални правила и изисквания, задължителни за всички центрове.
През 2008 г. е намалена числеността на персонала и тя не отговаря на потребностите на центровете за изпълнение на функциите им.
Броят на персонала, утвърден от министерството, не е обвързан с предварителен разчет за необходимите дежурни екипи по вид и състав.
Високо е нивото на текучеството поради ниски заплати и тежки условия на труд, което влияе негативно върху качеството на оказваната спешна медицинска помощ.
Автомобилният парк е значително обновен, но едновременно с това в експлоатация са голям брой амортизирани линейки, поддържането на които увеличава необосновано издръжката на центровете.
Липсват единни стандарти за броя и вида на транспортните средства, което влияе негативно върху ефективността и ефикасността на дейността.
Няма норматив за поддържане на резерв от медикаменти за случаи на аварии и бедствия. Списъкът с медикаментите и консумативите се нуждае от механизъм за периодичен преглед и актуализация.


ПО ДОЙЧЕ ВЕЛЕ

Престъпността като нормално всекидневие

Става все по-тъмно
Независимо от констатациите на ЕК в междинния доклад за България и отчетите на МВР за успехи в битката срещу престъпността, обемът на всекидневната криминална хроника видимо расте. Как кризата влияе върху престъпността?

Коментира Георги Папакочев:
В края на миналата година, по повод 100-те дни от управлението на ГЕРБ, новото ръководство на МВР констатира, че само за три месеца общата престъпност в страната е скочила с почти 20 на сто в сравнение със същия период на миналата година. Причините бяха обяснени с икономическата криза, а успокояващият елемент тогава беше, че „подобни тенденции се наблюдавали и в другите страни от ЕС”. Казано иначе - България не е сама в бедата.
"Изгладняване" на престъпния контингент
Кризата хвърля сянка
Тези дни Софийската дирекция на вътрешните работи, в присъствието на самия министър, потвърди отново онова, което изпитват на гърба си не само столичани, но и хората от цялата страна - нарастване на броя на умишлените убийства, чиято разкриваемост е около 50 на сто, чувствително увеличаване на сексуалните престъпления, нападенията, грабежите, възникване на нови и все по-агресивни престъпни групи. Причините пак бяха потърсени в пораженията от кризата - безработица, обедняване на населението и опасно „изгладняване” на престъпния контингент.
Кризата - начин на живот
В началото на годината европейско изследване показа, че почти половината българи живеят в ужас от разпространената навсякъде улична престъпност, която заплашва живота и здравето им. Забележете, не организираната, не във високите етажи на властта, а обикновената, всекидневна престъпност, която превръща в кошмар съществуването на всички - стари и млади, бедни и богати, жители на градове и села, гости от чужбина.
В споменатото изследване почти половината българи са обявили, че не вярват в полицията, а едва 5 на сто са изразили доверие в съдебната система. Според социолозите липсата на сигурност допълнително нагнетява усещането за криза в страната, а хората продължават да приемат, че „България никога не е излизала от кризата”. И още: мнозинството измежду 20-годишните, повечето от които са прекарали живота си единствено в условията на постоянен стрес, несигурност и бедност, възприемат тази ситуация като „естествено състояние на нещата”.
Сигурност няма
Екзистенциалното насилие
Въпреки служебния оптимизъм на властите и твърденията на финансовия министър, че краят на кризата в България вече е на хоризонта, засега прогнозите не са обнадеждаващи. Просто защото докато икономиката не „дръпне” нагоре и обществото не получи спасителна глътка „финансов” въздух, криминалната обстановка ще продължи да се влошава.
Дори нещо повече - експерти смятат, че политическата стабилност и психологическата атмосфера в страната ще бъдат поставени в риск най-вече от „безсмисленото улично насилие, инцидентите от типа престъпление за 2 лева, за бутилка алкохол, за кутия цигари”, тъй като наблюденията сочат, че в ситуация на безизходна криза „хората буквално се побъркват и започват да извършват хаотични и алогични престъпления”.
Така поредната новина за обир на клон на банка или за подпален джип на бивш депутат в представите на хората звучи по-малко опасно, отколкото ако, например, откажеш да дадеш цигара или огънче на случаен минувач, дори да не си пушач. Защото подобен отказ все по-често може да ти струва здравето и живота.
Автор: Георги Папакочев, Редактор: Александър Андреев

Тънката игла на Еврокомисията
България - част от сложната европейска схема "27 в 1"
Вчера Еврокомисията представи междинните доклади за България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Александър Андреев анализира механизма на този механизъм и "тайните" на европейския интеграционен успех.

Ако човек си даде труда да прочете целия документ за България, ще остане с впечатлението, че Еврокомисията и българските власти на равна нога обсъждат технологически въпроси по хода на съдебната реформа в страната. Текстът звучи технократски и скучно, авторите му предпазливо заобикалят всякакъв намек за политически оценки, а формулировките им понякога са толкова обтекаеми, че не се разбира дали отправят критика или похвала.
Тихо и безболезнено
ЕК не е плашило
То, впрочем, така и трябва и да бъде, защото докладът е технически - политическите оценки ще дойдат едва през лятото в същинския и по-обширен документ на ЕК. Не случайно по време на пресконференцията Марк Грей упорито отбиваше всякакви опити от доклада да се извлече политически релевантно съобщение. „Ние не оценяваме работата нито на настоящото българско правителство, нито на премиера, нито на отделни министри”, каза той в отговор на въпрос за задоволителността на борбата срещу престъпността и корупцията, която води кабинетът Борисов.
Подобна свръхпредпазливост Еврокомисията проявява и в интерпретацията на - общо-взето - единствения конкретен пример в доклада: казуса „Красьо Черничкия”. За разлика от България, където въпросният деец всеобщо се смята за виновен, авторите на доклада нито споменават името му, нито се ангажират с позиция за нечие виновно поведение. Те просто изброяват „твърденията за търговия с влияние и корупция”, мерките на българските власти и подадените оставки в съдебната система. И това не е само криво разбрана политическа коректност.
Тук отново се натъкваме на една от големите „тайни” за успеха на европейското обединение. Евросъюзът е организация на тихото и делово говорене, европейският дискурс по замисъл е технически и скучно-приспивен. Защото, за да функционира тази изключително сложна система от 27 суверенни държави, най-важното е да се избягват обертоновете и причиняването на болка, да се предотвратяват скандалите, а общата политика да се провежда „подкожно” - именно с помощта на тънките като косъм и безобидни наглед иглички, с които е снабдена спринцовката на интеграцията. Точно в този смисъл междинният доклад спокойно и с много внимателно подбрани изрази изброява очакванията към България - това всъщност са и добре познатите на цялото българско общество цели, по които работят и трите власти в страната.
Дано България разбере правилно писмото на ЕК
Няма оправия?
Още една от тайните на европейския успех се състои, впрочем, в конструирането на тристранен консенсус по такива ключови за една държава въпроси - консенсус между Брюксел, съответното национално правителство и мнозинството от населението. В случая и трите страни са съгласни, че:
- в България на конституционно равнище трябва да се осигури независимост и добра отчетност на съдебната система;
- съдебните процеси в страната се нуждаят от повече прозрачност и ефективност, сиреч - от по-добра законова уредба и от задълбочаване на реформата в съдебната система;
- голямата корупция трябва да се овладее незабавно и да се предотвратява в бъдеще, включително на местно равнище;
- нужни са още усилия и прозрачност в борбата срещу организираната престъпност и тежките престъпления.
Звучи логично, правилно и неособено сензационно. Тъкмо за това и става дума. Защото улисани в перманентните скандали, хората в България не само губят представа за реалните успехи и недостатъци във всекидневието на съдебната система, но сякаш изпадат и в някаква апокалиптична апатия под мотото „Няма оправия”. А оправия има, но напредъкът е бавен, труден и скучен.
Автор: Александър Андреев, Редактор: Даря Попова-Витцел

Кристалина Георгиева: Правителството да мисли за хората
Българската еврокомисарка
След огласения вчера междинен доклад на ЕК за България еврокомисарката Кристалина Георгиева заяви, че според нея докладът казва две основни неща - че има политическата воля и че са направени стъпки напред.

С Кристалина Георгиева разговаря Антоанета Николова:
На въпроса как оценява доклада на ЕК за България българската еврокомисарка отговори така: "Докладът е общо взето положителен. Той казва две важни неща - че има политическа воля и че са направени стъпки напред. Той също така казва, че имаме още работа за вършене. Затова трябва да държим здраво кормилото на решенията, които са очертани от Еврокомисията и приети от правителството на България."
"София да се старае"
Кое според Кристалина Георгиева е най-същественият резултат, отчетен от доклада на ЕК като постижение на новото българско правителство? Отговорът на еврокомисарката: "Това, което е най-съществено, е, че има стъпка напред в борбата срещу престъпността. Казва се също, че има яснота в последователността на мерките, които правителството приема и ще предприема."
Какви са според нея препоръките към българското правителство след този доклад? "Да се старае... да се старае и да мисли за гражданите си. Българинът очаква добра съдебна система, изисква от правителството да се погрижи за него и именно това трябва да е водещата точка, светлината, към която ние се стремим.
"Важен е крайният резултат"
Това трябва правителството да прави - да подобри условията за живот на българския народ", казва Кристалина Георгиева, като допълва, че по-малките постижения, отчетени в доклада на ЕК за Румъния, не означават, че в България всичко върви добре. Просто Румъния забави темпото през последните 6 месеца заради изборния период, казва Георгиева и заключава: "И за двете страни ключов е крайният резултат".
Автор: А. Николова, Редактор: Д. Попова-Витцел


ПО ИВО ИНДЖЕВ

Вече е позволено Доган да бъде руган – Велева се включи

Когато на 29 октомври 2008 г. в. “Труд” се опита за пореден път да услужи на Доган да изпълзи от публичния си провал, написах следното:
Сапунените интервюта подхлъзнаха Доган
С аргумента, че “Мълчанието не е злато” Доган реши да проговори тъкмо пред Валерия Велева от “Труд”. На 5-тия ден от смъртта на своя близък сътрудник Ахмед Емин той използва трибуната да декларира, не бил познавал Емин, който всъщност бил „мъжката му секретарка”, бил масон, склонен към самоубийство, раболепен към шефа, но авторитарен към останалите .
Доган ни се разкри такъв, какъвто наистина е: пред лицето на смъртта на един познат, съратник, баща на 3 деца, той не е могъл да пророни и думичка на съжаление за човека Ахмед Емин и на въпроса на авторката какво си е помислил пред трупа на покойника, той възкликнал, че това било ужасно…за ДПС.
Отигравайки стандартната пропагандна схема да му подава отговори, Велева, която е автор и на други такива “знакови” интервюта с него през годините, преигра в очакванията си да получи умен отговор. Валерия Велева му дава следния пас: „ В обществото се НАБИВА тезата за черна каса на ДПС, която вероятно Емин е обслужвал?”. Уж мъдрият Сокол не намира какво друго да каже, освен да посочи себе си като канонизиран политически светец: „ Каква черна каса? Да не съм от вчера в политиката?”.
Но питащата не го оставя на мира, тика го обратно в играта, като му напомня, че и ( бившият германски канцлер Хелмут) Кол е бил уличен в употреба на черна каса. На което, отново, Доган отговаря с неразбиране от типа на онова, което се изобрази на лицето на Тодор Живков в момента на преврата срещу него: как изобщо в него могат да се съмняват, ами че това било някаква истерия.
Мелодрамата достига апогея си с претенцията на Доган, че той не заслужавал такова отношение след всичко което бил направил за страната и че можел този път да не тръгне да успокоява хората ( разбирай турския етнос- а после кой заплашвал с етническата карта!?).
Тук Велева съучастнически мълчи. Защото е виден съучастник в дългогодишното изграждане на образа на Доган като на “спасител”, комуто трябва да сме благодарни за “мирния преход”.
Но Доган тропва с крак като капризно дете, свикнало журналистите да го глезят ( поне онези, които благоволява да покани да правят това) и заявява драматично: „Ако искате да напусна, ще напусна?”. Казва го, малко след като вече ни е заплашил в интервюто, че щом не оценяваме неговата откровеност, с която ни бил отворил очите за наличието на обръчи от фирми около партиите, щял вече да мълчи.
А буквално няколко абзаца по-горе Доган категорично заявява, че няма намерение да напуска политиката. Вестникът е сметнал тази декларация за толкова важна, че я е сложил на почетното водещо място на първа страница. Само че Велева премълчава и това противоречие – не е удобно, някак си, да уличава такъв велик събеседник в липса на елементарна логика, пък и чест е това да я допуснат в Сарая!
По повод на онова “магистрално” интервю ( да не кажа като на магистралата – толкова е мръснишко по отношение на един покойник, а и не само…) изразих надежда „Труд” да продължи сапунения сериал, от който, по неочакван за сценаристите начин, сапунът на догановите излияния отмива доста от наслоените лъжи за това какво дължим да кукловодите на измъчената ни демокрация.
И ето че сапунката продължава, но с (не)очакван обрат. Четете как днес Валерия Велева доразвива сценария на турския сериал и обърнете внимание на репликата й, че след онова интервю от 29 октомври 2008 г. Доган вече отказвал да говори с медии (какво стана с преамбюла на “Труд”, че мълчанието не е злато?). Публикувам само характерни извадки – останалото е достъпно за всеки, които наистина се интересува.
23.03.10
Парите повличат Доган и ДПС
Валерия Велева
“Аз съм милионер в зелено. Юни 1995 г. Ахмед Доган пред журналисти в Шумен. Никой не пита откъде са милионите на действащ политик. Никоя институция не се сезира за конфликт на интереси”, припомня днес Валерия Велева и продължава да ни опреснява паметта все по-възмутено:
“Всяка партия си има обръчи от фирми. Ако си мислите, че моите възможности са по-малки от на един банкер, значи нямате реална представа за възможностите на един политик.” 23 юни 2005. Шоуто на Слави. Скандалът е огромен. Обществото е шокирано от провокацията на Доган. Реакция от органите, оторизирани да се борят с корупцията няма”.
И още закъсняло възмущение от известни словоблудства на Доган:
“Аз съм инструментът във властта, който разпределя порциите на ФИНАНСИТЕ в държавата.” 18 юни 2009. На предизборен митинг в с. Кочан Взрив в държавата. Драматично разместване на политическите пластове. ДПС изпада в изолация. Разследване за изясняване думите на Доган няма”.
“Това е моят живот. Аз веднъж съм се родил, искам да живея живота си, както аз го разбирам. Ако хората не ме разбират, това е техен проблем. Потресен съм от неистовата омраза към мен…” 29 октомври 2008 г. Интервю пред “Труд” след смъртта на Емин. Оттогава Доган отказва да разговаря с медии, някак двусмислено пояснява Велева, внушавайки, може би, че именно тя е затворила страницата на ерата на интервютата с Доган и от днес го “почва” със секирата.
За целта н въвежда в повода да бъде съкрушена вече от него : “1,5 млн. лева комисиона е взел лидерът на ДПС Ахмед Доган като консултант на хидровъзела “Цанков камък”. 21 март 2010. В. “Труд” цитира договор, по силата на който Доган в периода, когато е мандатоносител, получава милиони от частно дружество като “мениджър” на проект, който е държавна политика”.

Спирам с цитирането, защото по-нататък най-приближената от много години до Доган журналистка, горда с пропуска си за Сарая, преминава вече към обиди към обекта на своето не толкова отдавнашно обожание.
Тя невъздържано му се подиграва, че се прави на учен ( нарича го саркастично Ломоносов – защо ли не Фарадей, или Едисон?). Плези му се, че се мислел за вундеркинд с “неоценим експертен опит”, но щял да получи “поредни” ( ха, кога стана пореден, никога преди не е регистрирала такъв!) “ морален шамар”. Сравнява го ( о, ужас!) със Станишев, който също допреди по-малко от година беше обект на “трудовото обожание”. Съобщава ни, че Доган вече е попаднал в своя “обръчов капан”, за да завърши с най-важното, най-модното обвинение в духа на борбата с кризата при новата гербова власт: МИЛИОНЕР Е!
Е, от това вече по-гадно не се може да се каже, нали! Сигурно Велева очаква Борисов да аплодира чак от Кувейт и да си спомни с наслада за баницата, която Велева му занесе в Банкя в деня на изборната му победа само часове след като Главният й редактор Тошев беше издебнал Бойко да го целува по коридорите на НДК!
Изобщо Велева ни уведомява, че “този път скандалът за милионите на Доган няма да отзвучи така бързо”.

Въпросът за лидерството в ДПС, според нея, си пробива път. “Тихичко. Тайничко”, интимно ни споделя тя на ухо. Подготвя ни, че немислимото, Доган да престане да бъде велик, може и да се случи.
Изобщо, класически донос срещу низвергнат кумир в също така класическия за нашата угодническа журналистика стил да се намъкваш интимно по пантофи при силния на деня, след което да го сриташ с ботуши, щом ти позволят да му отмъстиш за онези добрини, които ти е сторил. Булгаков е описал този синдром в малката си, но гениална книжка “Кучешко сърце” . Само че при него историята завършва оптимистично – професорът, който превръща кучето в човек, но става обект на болшевишката му агресия, го оперира отново и пак го връща на улицата в кучешкото му битие.
У нас такива чудеса не стават – слугинажът по пантофи е вечен!

Протес срещу ЕС? Збъркали сте адреза!
Спомняте ли си кризата с прекратяването на доставките от природен газ в най-големия януарски студ миналата година? А кой спря газа?
Може и да не помните точно кой го е спрял, защото цял свят се чуди. А и доставчиците на руски газ направиха възможното да прехвърлят изцяло отговорността на Украйна – който иска, вярва им.
Чисто търговски и юридически вината е на страната, подписала договора за доставката, а тя е руският газов монополист “Газпром”. Адресът, с други думи, е руски. Но поради ролята на Украйна като транзитираща страна, която също има своята вина, отговорността някак си се разми – поне в България това е сигурно. Нещо повече, България стана единствената пострадала държава, в която откриха “виновника” категорично в лицето на Украйна, доколкото нейното посолство в София стана обект на протести, организирани от синдикатите – направо куриоз от “световно значение”. Цял свят се пазеше да вземе страна, макар в крайна сметка “Газпром” и Русия да отнесоха основните критики за агресивната си енергийна политика, само тук се намериха разбирачи, които “решиха” международния ребус в движение.
Същите тези синдикати ( конкретно РС на КНСБ и ОСО в „Радомир Метал индъстриз“ АД) организират шествие-митинг под мотото: „Не на увеличение цената на газта, за да запазим работните си места“.
Добре са го нагодили като за скандиране. За целта думата “газа” ( природният газ) е придобил женски род “газта” ( газта за горене е друга субстанция, срещу нея не протестираме). Иначе трябваше да напишат нещо от рода на “Ще ви наритаме по таза, щото ни вдигате газа”. Което нямаше да е толкова неправилно. Само че проблемът отново е в…адреза. Адреза на прутеста!
Той е определен от синдикатите на ул. „Московска“ между бул. „Цар Освободител“ и бариерата на Британското посолство в София. И защо там? Ами в информацията по случая се припомня, че вчера станало ясно, че от 1-ви април природният газ и парното за потребителите ще поскъпнат въпреки намеренията на правителството да замрази цените. А увеличението на газа се налага заради” ситуацията на световните пазари и няма как да бъде избегнато”, посочи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев.
Може ли обаче да уточним както как ще протестираме срещу ситуацията на световните пазари и защо точно пък край представителството на ЕК в София ( при бариерата на Британското посолство означава именно това – протест срещу ЕС).
“Протес срещу ЕС” е потрес, уважаеми протестиращи!
Той господин Семерджиев, макар и малко плахо, някак много уважително, се изпусна да посочи кой точно снабдява България с газ. Каза в една от многобройните си телевизионни изяви , че не можем да кажем на “Газпром” да не вдига цените.
Не че искам да подстрекавам някого срещу братската дружба с “Газпром”, но като ще се протестира толкова конкретно срещу цената на газа, има си адресат. В противен случай се получава точно като протестите срещу дупките. “Долу дупките”! И дупките сега треперят от страх.
Че има дупка в бюджета и в нея може да пропадне властта, това стана вече кристално ясно. Но май има и голяма дупка в мисленето на доста хора у нас, направо озонова. Някак си кислородът на гражданското общество не достига и цари масова дезориентация. И въпросните протести край бариерата на британското посолство и пред представителството на ЕК в София, вместо пред руското посолство ( не помня там да е имало какъвто и да било протест ), е ярко доказателство за това.
Очевидно не случайно е казано: където е текло, пак ще тече. Поводът ще да е отново прословутата течна дружба между нашите братски народи. Знаете кои, нали- определено не става дума за нас и британския народ.
А колко звучно щеше да прозвучи едно скандиране на правилното място “Течна дружба, течна дружба”!


ПО ВСЕКИ ДЕН.КОМ

Нямаш - даваш, имаш - траеш

Бедните готови да разрешат на богатите да плащат повече за кризата
Мария Филева
Бедните са готови да споделят нямането си с държавата и да й помогнат да излезе от кризата. Богатите смятат, че достатъчно са направили, за да се иска от тях повече, плащането на данъците и осигуряването на работни места стига.
Днес социалистите, образно казано, посегнаха на богатството на бизнесдамата Цветелина Бориславова. Освен че поискаха изчерпателно да обяви активите и състоянието си, от БСП настояха държавната банка за развитие да поеме всички бюджетни плащания, които сега се правят в частни банки, в това число и СИбанк. Малко неясно остана обаче защо това се прави точно сега, след като и по време на мандата на тройната коалиция СИбанк е обслужвала държавните плащания. “Тогава държавата не беше в криза, имаше достатъчно финанси за всички банки. Просто в момента, след като режем месото до кокал, трябва да започнем рязането оттам”, гласеше обяснението на депутата Кирил Добрев.
Един от най-богатите българи – строителният предприемач Динко Динев няма желание да “реже живо месо” от своя бизнес и да се раздели с част от богатството си “на ползу роду”. “Не, защото съм плащал данъците и при мен всичко е изрядно. Ясно е откъде са парите, платил съм данъци върху тези пари, не съм приватизирал нищо в тази държава, не съм работил с държавни или общински поръчки. Правил съм само чист частен бизнес, тръгнал от едно малко селце. И защото съм дал толкова много за обществото, не мисля, че е нужно да давам повече “, обясни пред “Всеки ден” Динев.
Собственикът на яхтено пристанище е готов да приеме дори данък “Лукс”, стига всичко да е в разумни граници. “Аз съм създал нещо от нищо и мисля, че съм изпълнил моя дълг към обществото”, заяви Динев.
Не толкова разбран се оказа титулованият за най-богат сред депутатите на БСП в миналия парламент бизнесменът Добромир Гущеров. “Не ме занимавайте с глупости”, отсече той. Данък “Лукс” пък, от който би бил пряко засегнат, му се струва истерия и като всяка истерия - смешна. Гущеров нарече себе си “единственият специалист по антикризисни мерки”. Тъкмо по тази причина от глупости не се интересува, защото никой не вдига данък в криза. Днешната идея на БСП си обяснява с факта, че партията “се намира в интелектуална криза”.
На другата крайност е можещият да претендира за най-беден бивш депутат. След като напусна миналия парламент, великотърновският народен представител Стоян Витанов се озова на борсата. “Още съм в Бюрото по труда. Засега през смях, дано не се стигне да е до през сълзи, казвам, че приличам на изпаднал германец, но гледам да не ми личи”, признава си той.
Приема данък “Лукс” с уговорката, че не очаква да бъдат събрани много пари. Ефектът от новото облагане е, че ще се възстанови чувството за справедливост. Хората очакват това и не бива всеки, който подкрепя този данък да бъде назоваван популист, смята Витанов. “Би трябвало тези, които вземат повече, вярно те или се трудят повече, или са по-находчиви, или са по-умни, заслужили са си парите, но би трябвало да понесат повече от кризата”, твърди ексдепутатът.
“В миналото какво са правили богатите? Правили са дарения – църкви, училища”, доказва с примери от историята тезата си. Въпрос на чест за богатия е било и трябва да е това – да дарява. Сега могат да помагат на социални домове, та дори като индулгенция за придобитото или пък просто от добро сърце.
Открива логика в предложението на БСП – държавната банка да обслужва плащанията от държавния бюджет. Приема идеята обаче само доколкото трябва да има публичност в богатството. “Трябва да се види кой колко дава на обществото. Само да се тупа по гърдите, който и да било, и да казва “Аз за родината умирам, а отзад джобът му да е изпълнен с пачка, не върви, не е честно. Хората имат необходимост да повярват, да повярват на властта”, настоя бившият червен депутат.

Трактора пожела свобода
Бил държан незаконосъобразно зад решетките
Захари Белчев
Алексей Петров – Трактора е внесъл искане в Софийския градски съд срещу определената му мярка за неотклонение “задържане под стража”. Определеният от МВР като създател и ръководител на въоръжена престъпна група “Октопод”, бивш съветник в ДАНС е посочил в мотивите си, че задържането му е незаконосъобразно.
Според Трактора повече от месец не се работи по неговото дело, няма внесени никакви нови доказателства и престоят му зад решетките е неуместен. Адвокатите му са посочили в молбата, че не е налице обосновано предположение за авторство на деянието, в което е обвинен. Съдът е насрочил заседанието по молбата му за 31 март.
Първоначално в ареста бяха задържани общо седем човека по обвинение за съпричастност към групата “Октопод”. Сред задържаните бяха небезизвестните бизнесмени Пламен и Йордан Стоянови Дамбовците и Антон Петров – Хамстера.
На 18 февруари Софийският апелативен съд освободи петима, тъй като нямаше достатъчно доказателства основаващи задържането им. В ареста останаха единствено собственикът на “12 80” Марчело Джотолов и Алексей Петров.
Според МВР Алексей Петров е организатор на организирана престъпна група, която се е занимавала с изнудвания, рекет, незаконно използване на лица за платени сексуални услуги, разпространение на наркотични вещества, незаконно придобиване на значителни финансови средства във връзка с дейността на “Кремиковци” АД в ущърб на българската икономика, търговия с влияние, пране на пари, укриване на доходи, неплащане на данъци и източване на ДДС от държавния бюджет.

Конформизъм vs. гражданско съзнание в молдовското общество
Денис Ченуша, "Moldova Azi"
И неправителствените организации, и информационните агенции не успяха да освободят молдовците от комунистическия фатализъм. Незначителното въздействие на тези обществени елементи върху поведенческите и идеологическите проявления отразява, всъщност, степента на упадък и анахронизъм на системата като цяло. Всички тези аспекти характеризират първите избори през 2009 г., които завършиха с масови нарушения на основните човешки права и доведоха до продължителна политическа криза, пише молдовският политолог Денис Ченуша.
Диагнозата на гражданското съзнание на молдовците през този период показва дълбокото политизиране на най-важните сфери от живота на държавата - местната публична администрация, образованието, икономиката, религията и т.н. Това също така повлия на гражданските процеси в страната, сериозно засегнати от вмешателство, затвореност или дори безразличието на гражданите. В резултат на това стана възможно да се поддържа и разпространява конформизмът в молдовското общество, правейки по-лесно за комунистическото правителство и неговите “сателити” (лоялни или контролирани от комунистите медиите, църквата, “партньорските” политическите партии и т.н.).
Заедно с развитието на депресивното настроение в по-голямата част от населението на Молдова, окуражени от анти-комунистически формации, гражданите на Република Молдова, живеещи в чужбина, успяха да накарат за местната общественост да обърне повече внимание на парламентарните избори. Сантименталната привързаност и силната финансова взаимно зависимост между молдовските емигранти и преките консуматори на паричните преводи обуслави прехвърлянето на възприемчивост (инициатива) гражданско съзнание на други граждани.
Импулсът към заявяване на позиция и поемане на инициатива беше гарантиран и от съзнателната, активна, макар и понякога политически безразлична, молдовска младеж, която независимо от своя етнически произход или език показа недоволството си от нарушения, извършени от комунистическия режим по време на изборния процес и в предходните години. Силните връзки между младежи и румънската образователна и културна общност засили масовите антиправителствени протести. Тези послания бяха подети от техните сънародници, които учат на запад, които ги разпространиха отвъд националните граници, чрез виртуални социални мрежи или по традиционния начин - чрез демонстрации на обществени места.
Независимо от факта, че тези инициативи промениха политическата класа, резултатът е само началото на радикални трансформации в начин на мислене и поведение на молдовските граждани, със или без ясна политическа перспектива за европейска интеграция.
Отпускането на по-голямата част от обществото, което се наблюдава, след като комунистите загубиха властта, е опасно, защото то не може да се счита за победа на демократичните елементи над авторитарни сили. И либерал-демократическите сили нямат достатъчно потенциал да неутрализират веднъж и завинаги пропагандната машина, подкрепяна и защитавана от комунистите. В същото време, благосклонното отношение на мнозинството от населението към Алианса за европейска интеграция рискува да се трансформира в точно обратното. Ето защо е наложително да се осъществят на практика отделни инициативи и тези, започнати от либерал-демократите заедно с международните им партньори, особено от Европа, максимално бързо и ефективно.
Но илюзорното удовлетворение, свързано с очевидното отслабване на Партията на комунистите в Молдова, се сблъсква с реалното ежедневно разочарование на гражданите, засегнати от икономическата криза и последствията от неправилното комунистическо управление. А отстраняването на молдовското общество от реалното управление (чрез култивиране зависими и послушни медиите, представяне на невярна информация на общественото мнение и т.н.), както и на необмисленото прилагане на реформи ще продължи да поддържа един конформистки и патерналистичен начин на живот сред молдовците.
Като цяло отклонението от демократичните принципи на взаимодействие между новото правителство и обществото ще доведе до по-убедително насжадане на конформисткия манталитет, дълбоко вкоренен в пост-съветския характер на много молдовци и техните граждански действия.
На практика, това явление се видя ясно по време на протестите на пенсионерите, Кишинев срещу увеличението цените на обществения транспорт и отнемането на намаленията им при пътуване. Възрастните хора са склонни да възприемат тези действия като част от кампания, водена от либерал-демократите с цел да наранят достойнството им на пенсионери /ветерани на “съветски произход”, отказвайки да ги видят от гледна точка на социалната справедливост и човешкото достойнство.
За да се предотврати връщането на антидемократичните сили, както и за да се консолидира настоящата власт, управниците трябва да улавят всеки отрицателен сигнал, изпратен от обществото и да предлагат решения за подобряване на ситуацията, като в същото време насърчават пълна еманципация на човешките права. Приложимостта на този механизъм ще зависи до голяма степен от участието и развитието на свързващия сектор, но също така и от това колко и какви условия ЕС ще постави на Република Молдова.

Депутатът от ДПС Хасан Адемов:
В обсъждането на мерките механизмът е сгрешен, липсват депутатите
Десислава Боцева
Г-н Адемов, какво е впечатлението ви за предложените антикризисни мерки до сега?
Цялостното ми впечатление е, че всяка мярка е предпоследна. На този етап няма яснота за това как изглеждат мерките. Всеки ден се приемат и отхвърлят мерки, в което няма нищо лошо, но прави впечатление, че няма изградена система, която да бъде наречена антикризисна програма. Мерките, които са в посока на подпомагане на бизнеса са малко и не са достатъчно ефективни, за да може бизнесът да запази работните места. Даже напротив, има мерки, които ще са в тежест на, като увеличение на ДДС-то и увеличение с 10% на наказателната лихва за невнесени данъци. От една страна се предлага “данъчно-осигурителна ваканция” за затруднени фирми и общини, от друга страна се предлага увеличение на лихвите за некоректните платци. Ами ако некоректният платец е по вина на държавата и общината, тогава какво правим? Това са две противоречащи си мерки. Продължава тенденцията държавата да прехвърля отговорности на гражданите. Такъв пример е увеличение на ДДС. Има обаче и още един важен въпрос, че депутатите от управляващата коалиция не участват във вземането на тези решения. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда мерките и вероятно те ще ги решат окончателно и техните предложения ще се обсъждат в парламента. Според мен е сбъркан механизмът. Аз винаги съм бил за социалния диалог, но той не трябва да измества политическия дебат. Каточе ли има една негласно противопоставяне на политическото и експертното начало. А двете те зависят една от друга. Не е ясно какво се цели с тези мерки, да се намерят допълнителни приходи или допълнителни средства, за да финансират недостига. Ами ако след 2-3 месеца се появи нов дефицит- пак ли ще търсим приходи? Освен това не е ясно какви са причините за тенденцията в спад в приходите от данъците, на какво се дължи.
С това неразбирателство ли можем да си обясним фактът, че антикризисните мерки уж се обсъждат в Министерство на финансите, пък изведнъж синдикатите ги изкарват в медийното пространство?
Да. Това още веднъж говори за една неподреденост, за липса на концепция за решенията. Това буди недоверие у обществото. Като че ли при обсъждането на мерките, единствените отговорни са социалните партньори. А това не бива да е така. За съжаление аз на този етап не вижда мерки в подкрепа на малкия бизнес. Има спад на потреблението с 12% в сравнение с миналата година. С този факт няма начин да искаме икономиката да върви. Държавата е длъжна да помогне на домакинствата.
Значи според вас искането за увеличение на ДДС не е правилно?
Това искане не е приемливо в условия на криза, защото отнема от разполагаемия доход. Намалява покупателната способност, намалява потреблението и от там влияе на бизнеса. За този месец имаме 700 млн. лева спад на приходите. Защо при това ниво на събираемост на приходите, се увеличават разходите? Подобни мерки помагат за развитието на кризата, а не се борят с нея.
Как гледате на данък “Лукс”?
Мерки като данък “Лукс” и намаляване на разходите за политически партии галят ухото на избирателя, натискат най-чувствителните струни в душата на българина. В предложените мерки се вижда ясно, че се търси баланс на това, което трябва да се направи и това избирателят иска да чуе. Мисля обаче, че балансът в случая е нарушен.
А на замразяването на цените на тока и парното?
Замразяването на цените на тока и парното е антипазарна мярка. Ако тя пордължи повече от 9 месеца резултатите ще бъдат точно в обратната посока. ДКЕВР казва, че няма как да не скочи цената на газа, но това пък ще доведе до скок в цената на парното. За това казвам, че са нужни политически дебати.
Как ще коментирате казуса “Цанков камък”. И още нещо- днес Синята коалиция обяви, че ще сезира прокуратурата за конфликт на интереси, в който участва г-н Доган.
Ние имаме интерес всичко около този казус да бъде изчистено. Добре е да има прозрачност по сделките. Преди да приключи разследването на прокуратурата обаче нищо друго не искам да коментирам. Когато приключи и видим резултатите, ще коментирам.

Бизнесменът и бивш депутат от БСП Добромир Гущеров:
Никой в България не разбира от криза освен мен
Мария Филева
Г-н Гущеров, бившите ви колеги от ПГ на “Коалиция за България” обявиха, че Цветелина Бориславова е най –добрата антикризисна мярка в страната. Образно казано, посегнаха на богатството й, като поискаха част от бизнеса й да поеме държавата. Вие бихте ли се разделили с част от богатството си за благото на родината?
О, не ме занимавайте с глупости.
Кое точно е глупост?
БСП е странност, намира се в интелектуална криза.
А имате ли мнение за антикризисните мерки на правителството?
Изобщо не ме интересува, аз живея в чужбина.
Така ли? Защо решихте да напуснете страната?
Ами защото аз съм единственият специалист по антикризисни мерки.
Е, значи е добре, че питам точно вас за антикризисните мерки.
Тя, България, няма проблеми с кризата. България е като пета колона, тя е страничен елемент. Проблемът е в света, не е в България.
Добре, де, дайте да говорим за антикризисните мерки…
Какви антикризисни мерки? То нищо не зависи от България. В криза сме, защото светът е в криза.
Значи щом светът излезе от криза …
И ние ще се оправим. Те, всичките управници в България, са толкова смешни, че няма докъде. Чудят се как ще се борим с кризата… България с нищо не може да се бори, България е следствие.
Е, нищо ли не трябва да правим?!
Нищо не трябва да правим, за да сме щастливи и добре.
Как приемате данък “Лукс”?
Всички истерии са винаги смешни.
А вдигането на ДДС на 22 %?
Няма да ви отговарям, не ме интересуват тези глупости.
Изобщо ли не се интересувате от България?
Не от България, от глупости не се интересувам. Кой вдига данък в криза? Никой! Не, в България няма хора, които да разбират от кризата. Вие говорите с един от малкото хора в света, които разбират от финанси и криза. Тя се учи в основните курсове, Менделсон се казва най-големият изследовател на икономическата криза. Менделсон! Руски учен! Преди две години, когато им обяснявах на правителството какво предстои, те ме подиграваха и казваха, че няма да има криза. Това са двамата Петровци – Кънев и Димитров, оня ненормалник Станишев и т.н.
Дянков също твърди, че разбира от кризи, помагал на 100 държави…
Дянков не го разбирам от какво разбира.
Какво да направим тогава?
Какво ли? Да се четат учебници от първи и втори курс на Икономическия институт! По политикономия! Най-адекватни в тази ситуация, най-възпитани и най-разбиращи са СДС. Не Костов, СДС!
Вие помните ли кой беше единственият депутат от управляващите, който гласува против Бюджет 2009? Аз! Още тогава казах, че това е такава бомба за бъдещите правителства, че няма накъде. Казвах им на тия отпреди две години - “корифеите” на икономическата мисъл, да не се закачат излишъците, да не се раздават средства, че предстои страшен крах на световната икономика и в частност на България. Те ми казаха, че съм срещу народа. Аз бях против свалянето на данъците. Защото съм капиталист.
Че капиталистите не са ли против увеличаването на данъците, кой обича да ги плаща?
Аз съм капиталист, затова съм против свалянето на данъците. Парадоксът е, че аз исках да се запазят, за да се запази държавата.
А Бюджет 2010 струва ли ви се добър?
Те не знаят за какво става въпрос. Вие все питате какви са мерките срещу икономическата криза.
Да, какво да се прави?
Малко повече рицари и мъже да правят нещата. Мъжката част, рицарската, мъжествената намаля. Не става въпрос за други неща.
Казвате всичко и нищо, кажете конкретно, все намеквате някакви неща.
Аз съм историята на България.
Е, какво да правим?
Нищо не трябва да се прави. Не бива да се прави истерия. От 20 години все сме в криза. Това, че през последните няколко години благодарение на световните икономически тенденции имаше малко възход, не означава, че не сме били в криза през тези 20 години. И ние понеже вече сме свикнали и сме най-имунизирани от криза, ще оцелеем. Изходът от кризата е един – по-малко истерия, повече мъжество.
В коя чужбина сте сега, г-н Гущеров?
Защо да ви казвам? В европейската част на чужбина. И пиша моите трудове – за световната криза, за икономическите системи.
Недоволен сте от съпартийците си…
Как да съм доволен? Като всичко, което стана го предвидих, а те ми отговориха, че говоря катаклизми. Единственият, който го знаеше това нещо, е Орешарски. Той ми каза - не мога да го кажа, защото не съм партиен функционер. Той знаеше, той е професионалист. А ония тъпунгери… Ама те не са нито финансисти, нито икономисти. Единият е енергетик, другият - печатар.
Румен Овчаров ли визирате под енергетик?
Овчаров ми е приятел, но той говори партийно, което му изнася. А пък другите са жив зян. Петър Кънев е печатар, а пък Петър Димитров - недоказал се доцент по маркетинг. Той не знае какво значи маркетинг, пък е доцент!
Г-н Гущеров, говорите за мъжество и рицарство, но сме в криза и както се казва, сиренето е с пари.
Парите са най-лесното нещо. Акъл трябва. Е, туй е проблемът на нашата държава, защото си мислим, че най-важното нещо са парите. А те са най-елементарното. Акъл трябва на нашия народ и на нашите предприемачи.
Да не сте се превърнали в българофоб?
Българофил съм. От 20 години ръководя прехода в България, все пак съм първият частник у нас. И когато карах хората да учат икономика, те мислеха, че знаят да продават ракия от един град в друг.
Като заговорихме за прехода, как виждате вие, че може да се случи отварянето на икономическите досиета на прехода?
Ами то такива няма. Всички сме един дол дренки. Гащурници! Който имаше проекти и беше по-образован, той направи нещо. Това ми е много болна тема - когато един народ трябва да разбере, че който повече знае, повече успява. Но то в нашата литература е описано - омразата към всеки един, който е малко по-отгоре, по-знаещ, по-заможен. Примерно - Тодор Колев в “Господин за един ден”. “Андрешко” е класика. Ама ние цял живот колко са омразни чорбаджиите-изедници - тези, които плащат данъци, и държавата върви напред! Но единствените, които дърпат света напред, са тези, които плащат данъци, предприемачите. Всички останали са само социално следствие.
Теорията ви е твърде елитаристка, за да намери добър прием.
Напротив. Аз говоря професионално - като доктор по икономика все пак. Преди 20 години аз съм родил проект и съм го реализирал, създал съм 5200 работни места. Ето затова става въпрос. Който си е доказан и умен, дали е бил член на БСП или на СДС, на ОМV или RTV, то или го имаш, или го нямаш.

Предприемачът Динко Динев:
Няма да давам нищо повече от данъците си
Мария Филева
Г-н Динев, как се отнасяте към предлагания данък “Лукс”?
О, още не зная точните параметри. Когато бъдат изнесени, ще имам мнение.
Мярката ще засегне притежателите на скъпи автомобили – над 150 конски сили и с 3 хил. кубика обем на двигателя, на яхти и самолети, депозит над 100 00 лв., жилища с площ над 250 кв. м…
Не са казали с колко ще го увеличат. Ако повишението е нормално, не мисля, че има много голям проблем. Ако е много голямо, естествено не е добре.
Мнението ви за т.нар. амнистия, т.е. за легализиране на нерегламентирани доходи на физически лица?
О, аз мисля, че трябва да се плащат данъци. Така че за това е малко късно. Аз съм на мнение, че всеки трябва да си плаща данъците и не само през последните години, а през цялото време, както ние сме го правили.
От думите ви разбирам, че подобна мярка би имала някакъв особен ефект?
Съмнявам се, че в тази криза много ще са хората, които ще отидат да платят и да си легализират доходите. Просто тя е много голяма. Не очаквам да има някакви сериозни постъпления.
Сред антикризисните мерки е и увеличаване на ДДС с 2 %.
Е, всички са против това.
Мнението “против” на работодателските организации бе малко условно – по принцип не било хубаво да се стига до 22 % ДДС, но ако другите антикризисни мерки не подействат, може да се стигне дотам.
Аз лично съм против. Това неминуемо ще доведе до увеличаване на цените.
Условно казано, днес БСП поиска част от богатството на Цветелина Бориславова. Предложението на левицата е бюджетните плащания да преминат от СиБанк към Българската банка за развитие и рязането на месо до кокал да започне тъкмо оттам. Вие готов ли се да се разделите с част от богатството си в името на просперитета на родината?
Не, защото съм плащал данъците и при мен всичко е изрядно. Ясно е откъде са парите, платил съм данъци върху тези пари, не съм приватизирал нищо в тази държава, не съм работил с държавни или общински поръчки. Правил съм само чист частен бизнес, тръгнал от едно малко селце. И защото съм дал толкова много за обществото, не мисля, че е нужно да давам повече.
Вие сте реализираната американска мечта в български вариант, така ли да разбирам?
Абсолютно, на 100 процента. Аз нямам нито една държавна поръчка, не съм приватизирал нито едно предприятие, а съм създал нещо от нищо и мисля, че съм изпълнил моя дълг към обществото.
Кризата повлия ли ви?
Естествено. Няма бизнесмен, на когото да не му е повлияла, пазарът се сви.
Ако управляващите се допитат до вас, какъв съвет бихте им дали – какво спешно трябва да се направи за излизане от кризата?
Аз мисля, че най-разумно е в момента да се тегли някакъв международен заем, за да се решат всички тези проблеми. Ето, в Румъния изтеглиха 24 млрд. евро, за да покрият щетите от кризата. Говори се няколко милиарди задължения на Гърция… Нищо не е за нашата държава да изтегли няколко милиарда, за да реши проблемите си, пък като отмине кризата, ще ги погасяваме. Това за мен е разумното решение.
Обаче после ще трябва да ги връщаме, може ситуацията да се усложни.
Е, разбира се, че ще трябва да се връщат, но е криза. Сега икономиката е свита, а увеличаването на данъците не би донесло повече приходи в хазната. Така че най-разумно е - и без това бизнесът е притеснен в момента, да се изтегли заем, да се решат най-важните социални и икономически проблеми, а после, когато бизнесът дръпне и ситуацията в целия свят се подобри, да се върнат тези пари. Не считам, че милиард и половина, колкото е нужно за нашия бюджет, е някаква огромна сума за една държава като България, особено на фона на милиардите, за които говорим в съседните ни държави.
В изказванията си и президентът, и ресорните министри непрекъснато подчертават, че след кризата светът и Европа няма да са същите. Да не се окаже, че след кризата ще се окажем неподготвени за новите реалности, спасявайки с палиативни мерки положението сега?
Не, не мисля, че положението в България ще бъде по-тежко, отколкото в другите страни в Европа. Вижте как се оказва, че на сегашния етап на Балканите ние сме най-добре. Не бих рисувал икономически апокалипсис пред България.
Както сме си най-добре с балансирания бюджет на Балканите, така сме и страната с най-нисък доход на човек в ЕС. Това е огромно противоречие.
Така е. Това са неща, които все пак са освен икономически, и политически.
Как може да се ентусиазира един обикновен човек да си затегне още повече колана, след като са го призовавали да го прави толкова много пъти досега, след толкова много обещания?
Трудно е, всички трябва да си затегнат коланите – както бизнесът го прави, така и обикновеният човек. И на нас не ни е лесно. Ето, ние не уволняваме наши служители, въпреки че в момента пазарът е свит и обемите са по-малки. Най-лесно ще е да направим съкращения, както и за 55 % от българския бизнес. Това е жест, който правим в кризата, към обществото – не намаляваме работните места.


ПО РАЗКРИТИЯ.КОМ

Спират БНТ!

Възможно е скоро майката на медиите в България – БНТ, да бъде спряна. Причината е, че от август миналата година насам телевизията не е плащала за пренос на програмите си и сумата, която се натрупала до този момент възлиза на 8,2 млн. лева. Телекомът „Виваком” иска веднага да получи парите си – в противен случай се кани не само да спре тв сигнала, но и да съди медията.
Макар да се водят преговори от есента насам за това договорът да бъде обновен и БНТ да получи по-качествено обслужване, от „Виваком” са категорични, че преди да получат цялата сума, не могат да се съгласят за подписването на каквито и да било нови контракти.
Ако медията не успее да изплати дължимото, ще пострадат 30 % от българите, които нямат сателитна или кабелна телевизия. Останалите ще могат да гледат БНТ, благодарение на оператора, който препредава сигнала.
Генералната директорка на телевизията – Уляна Пръмова, каза пред медиите, че отдавна е информирала Министреството на финансите.
Телевизията е намалила до минимум разходите си, но служителите най-редовно си получавали заплатите. Естествено, има и такива, които са били или пенсионирани, или съкратени. Също така са изплатени и всички суми за външни и вътрешни продукции.
Пръмова заяви, че правят всичко възможно, за да намалят още разходите. В кръга на шегата, преди няколко месеца тръгна слух, че БНТ спестява дори от тоалетната хартия.
А преди дни Razkritia.com писа, че в близко време медията ще бъде продадена, тъй като коства доста средства на държавата. Новият собственик най-вероятно ще бъде бизнесменът Красимир Гергов, който от дълги години имал мераци да купи телевизията.

Цветелина Бориславова със състояние от 1 млрд.лв., изчисление от БСП!!!
Тази невероятна цифра съобщи представителят на червените Антон Кутев, който освен думите си имал и доказателства за цялото имотно състояние на Бориславова.
Точното изказване на Кутев, по повод мерките, които трябва да предприеме правителството в състояние на криза са: „Оказа се, че по наши изчисления тази жена има около 1 млрд. лв., което всъщност я прави най-голямата антикризисна мярка в България”, ето защо той предложи пренасочване на активите на държавните предприятия като НАП, НОИ, митници, МВР и др., от така прочутата СиБанк към Българска банка за развитие, с което щяло да се подпомогне кредитирането на малкия и средния бизнес в страната, посредством нисколихвените кредити.Това според социалистите бил най-добрия начин държавата да се справи с финансовото си затъване. Информацията била раздадена и на журналистите, които да я огласят чрез публикуване на подадените им публични документи.
В тях се проследява развитието на министър-председателската половинка, която с бързи скокове е успяла да натрупа нечувано състояние за краткия период от време 2001-2010г. като по изчисленията на Кутев, жената на премиера Борисов е печелила колосалната сума от 200 000 лв. НА ДЕН! Първо започва бизнеса си в СиБанк с 37%, които придобива през 2001 г. от Славчо Христов., равняващи се приблизително на 300 млн. по документи, а по-късно след 2005 г. започва със солидните дневни печалби.
Освен това острият език на Кутев продължи и с: „Няма човек в историята на България, участвал в управлението на страната, който да се похвали с толкова богати роднини!”, ето защо от БСП изискват министър-председателят Бойко Борисов и неговата дама Цветелина Бориславова сами да обявят каква собственост притежават.
Но тези думи не стигнаха за социалиста, който завърши скандалните си изказвания, така: „Оказва се, че Цветелина Бориславова е доста по-мощен фактор от “Цанков камък”!”, без да се има в предвид една друга подробност, а именно, че пренасочването на капиталите към Българска банка за развитие е отново война срещу останалите български банки, с начало поставено от Съюза за Стопанска инициатива, за който най-любопитно е, че е частното сдружение на скандално арестувания от ДАНС – Алексей Петров-Трактора.

Само в Razkritia.com! Колко пъти досега Лечков се е правил на мутра?
След вчерашния скандал с кмета на Сливен Йордан Лечков, се оказа, че това не е първото му хулиганско поведение. Приятелите ни от информационния сайт „Седмица” – Сливен“ ни донесоха за арогантното поведение на градоначалника към служители на реда още през 2003 г.
Както Razkritia.com писа, вчера пътни полицаи спрели Йордан Лечков заради превишена скорост. Вицепрезидентът на БФС скочил срещу катаджиите и им показал среден пръст, след което отпрашил, без да изчака да му бъдат върнати личните документи.
Коментарът му беше, че бързал, а полицаите си измислят. По-късно полицаи от Стара Загора отново го спират и му връчват призовка. Срещу бившия футболист е образувано досъдебно производство и го грози затвор от една година. Според запознати дори и да се докаже, че Лечков е попречил на оперативната работа на полицаите, той няма да влезе в затвора, защото има чисто съдебно минало. А дали е така?
Оказва се, че непристойното поведение е обичайно за кмета на Сливен. През 2003 г. Лечков е осъден заради шум в сливенската му дискотека „Империа”. Тогава той отново попречил на полицейската проверка и бил глобен с 800 лв. Това е официалната версия. Според източници на Razkritia.com обаче нещата били далеч по-сериозни. Гражданите са вдигнали ръце от шума в неговата дискотека. Имало е десетки оплаквания в полицията. По време на една от акциите за неспазване на обществения ред Лечков заедно със свои авeри разиграват непристойна сцена с обидни думи, блъскане и т.н. Тогава ексфутболистът е задържан за няколко часа в ареста.
Всъщност за същите нарушения на Лечков са съставени 11 акта. Дискотеката е трябвало да бъде затворена, но това и до ден днешен не се случва.
Източници разкриват, че проблемът не бил само в дискотеката на Лечков. Кметът на Сливен е направил цялата община своя империя. Има данни, че той незаконно е превърнал местността Сините камъни в курортен комплекс. Сливналии дотолкова се разбунтуваха срещу градоначалника си, че се наложи той да се движи с охрана. Жителите на града определят своя кмет като мутра.
Далавери е имало и със стадион „Хаджи Димитър“ в Сливен, като в прокуратурата е постъпил сигнал за нарушения при отдаването на концесия, която била прехвърлена на фирма с управител Диана Лечкова – сестрата на Данчо Лечков. Конфликтът на интереси тук е най-малкият проблем, тъй като според запознати общината е била ощетена с над 100 000 лева.
След поредния скандал от вчера, Лечков отново възпрепятствал оперативната работа на МВР, като днес не се явил в полицията. Неговото обяснение – имал неотложен ангажимент. Подобна причина не би се толерирала, ако се отнася до обикновения гражданин. Крайно време е да се сложи край на шуробаджанащината у нас, хората да бъдат съдени наравно и законите да важат за всички.

Защо няма присъди за грешките на Бялата мафия?
В новите лъскави магазини за здраве ни предлагат само илюзии
Кръглата маса по въпросите за сътрудничеството между здравната и съдебната система при защита правата на пациентите в случаите на лекарски грешки бе една навременна, но съдейки по резултатите, доста спорна от практическа гледна точка инициатива.
Иначе статистиката звучи авторитетно. Изчислени са по бройки и по проценти жертвите на лекарските грешки.
„Около 8.3% от пациентите казват, че през последните 5 години са били жертви на лекарски грешки. При изчисление на годишна база това означава, че става дума за около 40-44 хиляди души.. От тези 30% за около 1000 до 3000 души е имало фатални последици, т.е., смърт.”
Мнения пред пресата са изказали социологът Тихомир Безлов, д-р Стойчо Кацаров от Сдружение за развитие на българското образование
Две са основните причини, заради които е много малък броят на осъдените лекари. Криворазбраната лекарска колегиалност, а понякога страхът на лекарите от изпадане в аналогична ситуация е едната. А всъщност съдът е некомпетентен по лекарските въпроси и разчита на лекарите в качеството на вещи свидетели. Втората е непосилната за пациентите съдебна такса, възлизаща на 4% от размера на иска. Въпреки осъзнаването на пречещите фактори, на Кръглата маса са направени доста по-различни, трудно асимилируеми работни препоръки, които отново намирисват на бюрократично-административни „шменти-капели”. Всички знаят ползата от комисии и независими органи, чиято дейност се свежда до писането на документи, прашасващи и забравяни, преди да са изиграли каквато и да е роля.
Сред тях са:
Бюро за извършване на съдебно-медицински експертизи за нуждите на правораздаването като независим орган с разработена правна рамка, създаване заедно със застрахователните компании на резултатна система за застраховки от лекарски грешки, заплащане на реални компенсации на потърпевшите, изграждане на Национална система за статистическа регистрация на отклоненията и инцидентите при лечения, процедура за служебна проверка на обстоятелствата, довели до смърт на пациенти.
Разбира се, на такъв форум няма как да се очаква да се изнасят зловещи факти за потресаваща безчовечност и некадърност. Сайтът ни е оповестявал нееднократно безобразията на бялата мафия, връзките й с погребалите агенции, осигуряването на трупове, за рязането на здрави ребра, вместо болните, за операции на съвсем здрави хора и за наглото изнудване на изпадналите в беда пациенти, нямащи избор и принудени да броят пари за спасяване на живота си.
Може само да се добави, че напоследък упорито се говори за заплати на хирурзи от порядъка на 35-50 000 лв. За да си ги формират, сигурно работят по 12-13 часа и можем да си представим доколко работоспособни, адекватни и надеждни са те при тези обстоятелства. Не случайно някои демонстрират черен хумор, като казват , че един лекар забогатява, като напълни един декар в гробищата.
Добрите лекари не бива да се отъждествяват с тази мрачна картина. Не е случаен фактът, че безмерно благодарните им пациенти им правят списъци, които разпространяват в интернет и ги препоръчват като пълна противоположност на тези, от другия, черния списък.
Въпреки добрите примери, все пак много разочароваща е и констатацията, че не са малко и новите лъскави магазини за здраве (търговски дружества), които ни предлагат само илюзии. Защото им се привиждат пари, много пари и белите престилки печелят прозвището Бялата мафия

За бонусите без данъци и осигуровки, давани на депутатите в пликче
Ако досега не сте знаели колко бъркат в джоба на данъкоплатеца родните ни сенатори, хубаво е да влезете в час. Годишно те получават неотчитани пари в размер на 3 милиона и отгоре. Те са за т.н. представителни разходи. На всеки депутат поотделно се пада сумата от 18 000 лв. Дават им се на ръка, в пликче. Както се каза като бонус към заплатите им от 2300 лв. „Разкрития” проучи факта, че те не се облагат с данъци, не ги гълтат осигуровки. За разлика от премиите на плебса. Там на книга ти дават съвсем малко повече, отколкото си вземат обратно.
Тези дни излезе наяве оценка на работата им – незадоволителен 3,20. резултатът е от проучване на НЦИОМ, направено сред народа. От когото, ако зависеше, едва ли би им давал в тези времена на рязане до кокал на доходи и помощи. Антикризисни мерки е понятие, което очевидно касае простосмъртните.
Ако някой се съмнява в обективността на тази негативна оценка, нека да съпостави фактите. Финансовата политика на Дянков и правителство стана повод за виртуални шамари и насмешка от страна н ЕК и Дойче Банк по повод изпълнението на бюджета и субективно неадекватната самоценка на финансистите ни, която е неоснователно оптимистична според въпросните западняци. Затова пък еврокомисар Кристалина Георгиева хвали политиката на Дянков, който се оказа, че не й е лелинчо, но пък чак такава протекция от страна на набедената леля…
Впрочем така и тя влезе в устата на нашенци, които се понадуха от достойното й представяне на препитването за еврокомисар, но поохладиха симпатиите си, като разбраха, че саможертвата й да напусне Световната банка и да я замени със служение при Барозу я направи от раз милионерка.
Тези последните твърдения са плод на изчисленията на британците, по-известни като евроскептици. Та според тях милион и двеста хиляди се полагат на всеки комисар.
Само за развлечения(?!?) му се дават 15 000. Еврокомисарката ни има заплата 20 278 евро и 1.2 млн персонален фонд. Сега става ясно, че дамата не се държи никак сполучливо, щом представя заменката на вицепрезидетското си място в Световната банка с еврокомисарството за жертва в името на България. След пет години, когато й изтича мандатът, тя ще се облажи с две огромни пенсии – американска и българска. На същите яки екстри впрочем вече се щастливи Меглена Кунева, ,,излязлата в „пенсия” наша бивша еврокомисарка.

Глобалното затопляне топи България още това лято
Това са предсказанията на не един изследователски център, както от родния Национален институт по хидрология и метеорология (НИМХ), така и от експертите към Европейската комисия, които уведомиха обществото чрез доклада си от Великобритания. За съжаление промяната на климата не е шега работа. Вследствие на Глобалното затопляне настъпват ред катаклизми, водещи със себе си и икономически тежести, каквито най-вече ще понесе страната ни, както и съседна Гърция, а също и по-далечните ни “съконтинентници” Испания, Португалия и Италия.
Ето защо ще трябва да се постегнем, в иначе така “разплуващото” лято, за което ясновидецът Калоян Радославов предвижда, че ще ни се случва все по-често.
Той заяви, че България я чака един тропичен климат, с което ще може да преживеем климатичните усещания, така близки до Екватора. Слънцето ще ни облъчи, в и без това слънчасалата ни държава и вече няма да свързваме, така приятните му лъчи с топлотата, а с изпържващата жега. Температурите постоянно ще се “заковават” в диапазона на 40-те градуса, че дори и нагоре, а проливните дъждове, с които ще сме залети през юни и юли, още повече ще ни шокират с резките климатични изменения, така че прогнозите на Радославов за България на три морета нищо чудно да се осъществи отново. Освен това ни е известно покачването на Световния океан в и без това ограничената суша, която заема едва 1/3 от земната повърхност.
Вода и суша в едно, това ни очаква, да се пържим на скара при адски температури и същевременно да сме удавени от проливни дъждове.
Европейците ни предвиждат сахарско лято: “Ще има изключителни горещини това лято, така че температурите могат да бият рекордите за всички времена или да бъдат поне около трите най-горещи европейски лета в историята.”
И прогнозите не закъсняха, тези дни пясъците от Сахара посипаха Югоизточна България, вследствие на южния вятър, който се носи от района на Родопите. Съседите ни от Гърция също са посипани от жълто-червеникавия прах, но за наше и тяхно щастие, праховите частици, подчертаваме в малки количества, не са опасни за здравето ни, но все пак от здравните служби препоръчаха хората с дихателни и сърдечносъдови заболявания да си останат вкъщи.
Много скоро и ние ще предвиждаме времето за дълъг период.
От българска страна ще може да се присъединим към “голямата” метрология, при ратифицирането на споразумението с Европейския център, след което в страната ни ще се въведе модерната технология за предварителни прогнози, за която вече пета години сме “на опашката” и чакаме. Системата за ранното предричане на времето струва около 60 000 евро.

Няма коментари: